Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Tentoonstelling STROOM

Locatie: Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem

21/4/2012 15:00

We worden geboren om te leven, we worden geworpen in de stroom van het leven, een stroom van woorden, een stroom van beelden. Wat als deze stroom ons op de rotsen slaat, wat als de stroom lijkt op te drogen of ons juist overspoelt ... Kunnen we ons dan keren naar de stroom in onszelf, kunnen we deze stroom voeden, kanaliseren, integreren?
Kunnen we onze bron herontdekken, kunnen we beelden laten opborrelen en deze laten dragen door woorden? Kunnen we de rivier die dreigt uit haar oevers te treden, indijken en de overvloed versassen?
Beeldende creatieve therapie kan ons hierbij helpen.
Door het beleven van de materie, door het vormgeven van het ongevormde, door de overvloed een plaats te geven in het beeld is het mogelijk opnieuw zeewaardig te worden, mee te deinen met stil water en stormen te trotseren.

Met 'STROOM' willen we de kracht, het heilzame karakter en de betekenisvolle werkzaamheid die uitgaat van het creatief therapeutisch werken met het beeldend medium in de verf zetten. Daarbij willen we de bezoeker laten nadenken over en een dialoog opwekken rond wat beeldende creatieve therapie kan betekenen.
Door de groepsopstelling van werken, willen we het relevante proces waar we als beeldend creatief therapeuten mee werken, laten zien. We nemen de toeschouwer mee op een stroom van werken die het innerlijk proces uitdrukt waarbij gedachten, gevoelens en handelen in beweging worden gebracht.