PXL-Congress

dpt. PHL-Healthcare: Symposium: Hechten zonder draad of naald!

Tijdstip

Dinsdag 22 november 2011; van 08.30 u. tot 16.00 u.

Inleiding

De inschrijvingen voor deze studiedag werden afgesloten

Hechten zonder naald en draad
Symposium over de huidige trends rond hechting, hechtingsproblemen en hechtingsstoornissen

Even situeren
Kunnen vertrouwen op zichzelf en de omgeving. Weerbaarheid ontwikkelen en opgroeien tot een sterke ‘ik’. In relatie treden met anderen, met onze opvoeders, onze leerkrachten. Het zijn enkele elementen die sterk onder invloed staan van de hechtingsstijl die een kind of een jongere hanteert. De ontwikkeling van de hechting ligt dan ook aan de basis van onze persoonlijkheidsopbouw, en vormt bijgevolg een erg belangrijke hoeksteen van onze ontwikkeling en ons functioneren als mens. Loopt alles van een leien dakje, zullen we daarvan de vruchten plukken. Komen we echter heel wat moeilijkheden tegen, zal ons leven getekend worden door een erg hobbelig parcours. Relatieproblemen, emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen,… ze zijn dan niet uit de lucht.
Het symposium ‘hechten zonder naald en draad’ wil zicht geven op de huidige kennis die er bestaat rond het concept ‘hechting’ en rond de eventuele moeilijkheden die ontstaan als er een kink in de kabel is. Ook wordt bekeken hoe kinderen met een bemoeilijkte hechting beter begrepen kunnen worden, en welke begeleiding hiervoor best geboden wordt.

Programma
08.30 u. : onthaal
09.00 u. : opening van de studiedag
Annemie Pachen, vormingscoördinator Dpt. PHL-Healthcare en voorzitter Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Hasselt
09.15 u. : Gehechtheid en de ontwikkeling van psychopathologie bij kinderen en jongeren: een cognitief psychologisch verklaringsmodel - Huidige inzichten rond hechting, hoe dit tot stand komt en kan begrepen worden.
prof. Dr. Guy Bosmans, faculteit Pedagogie en Psychologie, onderzoeksgroep gezins- en orthopedagogiek, KULeuven
10.30 u. : pauze
11.00 u. : Hechting in al zijn gevolgen - Effecten van hechtingsmoeilijkheden op de ontwikkeling van een puber en jong volwassene
Heidi Frans, kinder- en jeugdpsychologe & systeemtherapeut
12.00 u. : middagmaal
13.00 u. : Als ik er van overtuigd ben dat ze me niet moeten… - Over verwerping uitlokkend gedrag
dr. Piet Vandebriel, kinder- & jeugdpsychiater, lector PHL, coördinator Kids on track
14.15 u. : pauze
14.45 u. : Gehecht, zonder dat je het in de gaten hebt! - Over de aanpak van hechtingsmoeilijkheden
dr. Martine Delfos, lector Hogeschool Edith Stein (Nederland), visiting professor International University of Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) & Universidad Central Quito (Ecuador)
16.00 u. : afsluiting van de studiedag

Info:
Inhoudelijk: Piet Vandebriel: pvandebriel@mail.phl.be of 0486 296 225.
Praktisch: Ludo Vandersmissen: ludo.vandersmissen@phl.be of 011 238 759

accreditatie artsen aangevraagd

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor iedereen die met kinderen en jongeren met socio-emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen werkt. In het bijzonder richten we ons naar opvoeders, medewerkers binnen bijzondere jeugdzorg, de orthopedagogische zorg en de gehandicaptenzorg, leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, schooldirecties, CLB-medewerkers, verpleegkundigen en therapeuten

Plaats

PHL-Congress
Elfde-Liniestraat 23 – gebouw D 3500 Hasselt – eerste verdieping: zaal D119: PACIOLI

Bijdrage

€65 (lunch+ documentenmap inbegrepen)
Betalen: pas na ontvangst van de factuur
•PHL- Studenten: €15: (exclusief middagmaal, kan aan studententarief)
Inschrijven: ten laatste op 14/11/2011
Accreditatie artsen aangevraagd

PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a - 3500 Hasselt - 011/77 57 00 - congress@pxl.be