Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
50 jaar verpleegkunde in het Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt (PIVH) en de Provinciale Hogeschool Limburg
29/11/2010 - 29/11/2010

50 jaar verpleegkunde kunnen we zo maar niet laten passeren. Het werd een groot feest dat op woensdag 24 november om 17u00 in het cultuurcentrum van Hasselt met een academische viering en tal van (ere)genodigden zal worden gevierd. Met sprekers als Minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, dhr. Jo Vandeurzen, dr. Johan Hellings, afgevaardigd bestuurder van ICURO en Flanders Care en tevens oud-student van het Provinciaal Hoger Instituut voor Verpleegkunde (PHIV), gedeputeerde van onderwijs dhr. Frank Smeets en directieleden van het PIVH en de PHL, zal het belang van kwalitatieve verpleegkundigen voor de toekomst meer dan duidelijk worden. Hoe zou het met onze zorgeconomie zijn gesteld indien de verpleegkundige niet mee de verantwoordelijkheid en trekkersrol van innovator in de zorg zou hebben waargemaakt?

Marcel Grauls schets in zijn jubileumuitgave ter gelegenheid van 50 jaar provinciaal verpleegkundig onderwijs in Limburg 32 mensen achter uitvindingen en ontdekkingen uit de verpleegkundige wereld in zijn boek ‘Van Aspirine tot Vitamine’.  Alle genodigden, maar ook alle aanwezige oud- en huidige studenten ontvangen deze jubileumuitgave als aandenken.

Dat verpleegkunde een beroep is met toekomst is niet alleen te wijten aan de grote behoeften aan kwalitatieve verpleegkundigen op de arbeidsmarkt tegen 2014 in functie van de vergrijzing. De doorgedreven specialisatie binnen de eigen beroepsgroep en het levenslang leren via diverse vervolgopleidingen zoals postgraduaten, bachelor na bachelors en een master in de verpleegkunde en vroedkunde maakt dat de beginnende verpleegkundige kan doorgroeien tot expert en zelfs diverse beleidsfuncties kan realiseren om mee de zorg van de toekomst te bepalen.

De verpleegkundige werkt nu als innovator en participeert aan wetenschappelijk onderzoek samen met andere medische en paramedische disciplines. De stroomversnelling die van hoogtechnologische zorg, als nieuwe trends binnen de geestelijke- en thuisgezondheidszorg maken dat de verpleegkundige van vandaag meer dan ooit met externe zorgverleners moet samenwerken om de gewenste zorg waar iedereen recht op heeft te kunnen realiseren. Teamwork in de zorg bepaalt meer dan ooit de gezondheidsoutcome van de zorgvrager.

Het is opmerkelijk te constateren hoe ook het verpleegkundig onderwijs is gemoderniseerd samen met het werkveld. Opleiden wordt meer en meer een goed evenwicht vinden tussen onderwijs en werkveld. Zo krijgen stagementoren een steeds belangrijkere rol naast de stagebegeleider vanuit de onderwijsinstelling. Modulair onderwijs, Informatica en Communicatie Technologie (ICT), e-learning en meer studentgecentreerd onderwijs deden reeds enige tijd geleden hun intrede en de studentenbegeleiding werd sterker in de opleiding ingeburgerd.

 

Verschenen

Fotoalbum