Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Meeste fraude gebeurt met onkostennota's
23/8/2010

De meeste fraude binnen bedrijven gebeurt met onkostennota's. Dat is één van de opmerkelijkste bevindingen van PHL-student Bob Costermans in zijn stagerapport over 'De verschillende controlesystemen van een bedrijf'.

Een goed werkend intern controlesysteem zal de kans op fraude dan ook gevoelig terugdringen', stelt de bachelor bedrijfsmanagement, richting accountancy-fiscaliteit. Bob Costermans (21) werkt momenteel zijn laatste dagen als jobstudent af bij Haldex Europe in Straatsburg (Frankrijk), een toeleverancier in de sector automotive. Een bedrijf dat overigens geleid wordt door Limburger Wim Goossens, en waar Bob ook zijn stage liep. Costermans hield er de interne controlesystemen, en meer bepaald het beleid op vlak van onkostennota's, tegen het licht.
Gelijk met de stage, moet de kandidaat-bachelor ook een stagerapport schrijven. Omdat hij zijn stage in Frankrijk deed, stelde Costermans zijn rapport dan ook in het Frans: 'Les différents systèmes de contrôle d'une entreprise'. De beknopte literatuurstudie die daar bijhoort, levert alvast een aantal interessante bevindingen op:
- 20% van de werknemers is eerlijk;
- 20% van de werknemers is niet eerlijk;
- 60% van de werknemers is eerlijk in 'normale omstandigheden'.

'De meerderheid van de werknemers wil helemaal geen fraude plegen', analiseert Costermans. 'Maar rationalisering, druk en opportuniteit zijn drie belangrijke elementen die aanzetten tot fraude. Door de kansen op fraude te elimineren, kan de fraude al gevoelig worden teruggedrongen', aldus Costermans.

Onkosten
50% van de fraude heeft betrekking op het ontvreemden van eigendommen van het bedrijf (bureaumateriaal, papier, drank, producten, geld, enzovoort). 33% heeft betrekking op het sjoemelen met de boekhouding.
'De meeste van die fraudegevallen probeert men af te dekken via de onkostennota's', stelt Costermans vast. 'Bijvoorbeeld door met de bedrijfswagen naar een congres in het buitenland te rijden, maar daar toch onkosten voor een privéwagen voor aan te rekenen.' Zoals bij Haldex pleit Costermans daarom voor een doorgedreven scheiding tussen de controle van de onkostennota's en de uitbetaling ervan.