Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Combinatie werken / studeren - Erkenning EVK (Eerder Verworven Kwalificaties) - EVC (Eerder Verworven Competenties)

De Vlaamse regering hecht er veel belang aan dat iedereen zijn of haar talenten maximaal kan ontplooien. Het moet mogelijk zijn om op elk moment van je leven verder te studeren en zo op te klimmen naar een niveau dat het best bij je past. Alle obstakels die dit streven in de weg staan, moeten uit de weg geruimd worden. In die optiek investeert de PHL in trajecten die de combinatie werken en studeren mogelijk maken. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mogelijkheden die de PHL organiseert voor studenten die werken en studeren combineren.

Aanvullingstrajecten graduaat - bachelor dpt. PHL-Business

Brugprogramma Verpleegkunde

Ergotherapie voor werkstudenten

Vervolgopleidingen

Faciliteiten

Erkenning EVK - EVC

Educatief verlof

Studiefinanciering

Aanvullingstrajecten graduaat - bachelor dpt. PHL-Business

Wanneer je een graduaatsdiploma op zak hebt, kan je via een aanvullingstraject je bachelordiploma halen. Dit diploma zal in de toekomst steeds meer gegeerd zijn. Het wordt immers in heel Europa erkend en krijgt steeds meer waarde op de arbeidsmarkt.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de PHL en het PCVO Handel Hasselt is het sinds september 2009 mogelijk een bachelordiploma te behalen voor de volgende afstudeerrichtingen:

 • Accountancy-fiscaliteit
 • Marketing
 • Logistiek management
 • Rechtspraktijk
 • Management assistant
 • Bedrijfsvertaler-tolk
 • Toegepaste informatica

 

Studenten kunnen een graduaatsdiploma behalen via een modeltraject in 3 jaar, of een bachelordiploma in 5 jaar. De lessen worden tijdens de 3 eerste jaren (graduaat) georganiseerd op 3 avonden per week. De laatste 2 jaren volg je een aanvullingstraject waarbij de lessen die je nog dient te volgen, geclusterd worden.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Brugprogramma Verpleegkunde

Heb je een diploma van gebrevetteerde verpleegkundige, gediplomeerde verpleegkundige (4į graad) of gegradueerde HBO 5-verpleegkundige (HBO 5)?
Dan kan je in 120 studiepunten je bachelordiploma Verpleegkunde behalen.

Klik hier voor meer informatie.

Ergotherapie voor werkstudenten

Werkstudenten, oudere studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben of studenten met bijzondere omstandigheden kunnen via het traject 'Ergotherapie voor werkstudenten' het diploma Bachelor in de ergotherapie behalen.

Klik hier voor meer informatie.

Vervolgopleidingen

Ben je reeds aan het werk en heb je al een diploma? Aan de PHL kan je nog een een vervolgopleiding volgen.
Deze vervolgopleidingen (bachelor-na-bachelor, postgraduaat, permanente vorming) kunnen ook gecombineerd worden met je werk.

Hier vind je meer informatie over deze opleidingen.

Faciliteiten

Alle studenten die hun studie willen combineren met werken, kunnen faciliteiten aanvragen. Dit geldt voor elke opleiding. Faciliteiten verkrijgen, betekent dat er aanpassingen worden toegestaan op de onderwijs- en examenregeling in overeenstemming met je mogelijkheden (in functie van werk en/of sociale omstandigheden).

Meer informatie vind je hier:

Erkenning EVK - EVC

Wanneer je reeds eerder en elders verworven kwalificaties en competenties hebt, kan je op basis hiervan vrijstellingen voor delen van het programma aanvragen. Zodoende kan je met een minder zwaar studieprogramma je opleiding voltooien.

Meer informatie hierover vind je hier.

Educatief verlof

Voor bepaalde (vervolg)opleidingen kan je als werkstudent educatief verlof aanvragen. Kort gezegd verleent dit recht je de mogelijkheid om je overdag of 's avonds bij te scholen waarbij je een jaarlijks aantal verlofuren geniet, betaald door de werkgever, en waarbij je beschermd bent tegen ontslag.

Voor meer informatie kan je terecht bij of klik je hier.

Studiefinanciering

 

Opleidingscheques

Wil je je job combineren met een opleiding, dan kan je gebruik maken van de Vlaamse opleidingscheques voor werknemers om je studie te financieren.

Per kalenderjaar kan je maximaal 250 euro aan opleidingscheques gebruiken voor de betaling van rechtstreekse studiekosten zoals inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. Opleidingscheques worden besteld bij de VDAB tot 2 maanden na aanvang van je opleiding. De overheid betaalt de helft hiervan, de uiteindelijke kostprijs als werknemer is dan 125 euro. Bestel niet meer opleidingscheques dan nodig, de opleidingsverstrekker kan namelijk geen geld terug geven op je opleidingscheques. Na aankoop van de opleidingscheques heb je 14 maanden de tijd om een opleiding te starten.

Meer informatie vind je hier.

 

Werkloosheidsuitkering

Als werkloze kan je in principe geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen wanneer je ingeschreven bent voor studies met volledig leerplan (min. 27 studiepunten), behalve indien de RVA je een vrijstelling geeft.
Met een vrijstelling voor het volgen van studies met volledig leerplan moet je niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, noch beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je moet niet ingaan op een werkaanbieding, maar wel arbeidsgeschikt zijn en in BelgiŽ verblijven.

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moet je bij de officiŽle begindatum van het eerste jaar van de studiecyclus aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je mag nog geen einddiploma van het hoger onderwijs hebben behaald.
 2. Je moet je vorige studies minstens twee jaar hebben beŽindigd.
 3. Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos op het moment dat je de vrijstelling aanvraagt.
 4. Je moet minimaal 312 dagen werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen in de loop van de twee voorafgaande jaren. Voor studies die voorbereiden op 'knelpuntberoepen' is dit niet vereist. De RVA stelt voor elk academiejaar een lijst van knelpuntberoepen op.
 5. De studies moeten van hetzelfde of van een hoger niveau zijn dan de reeds gevolgde studies.

De directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA kan op deze voorwaarden een afwijking toestaan.
Meer informatie hierover vind je hier.

Je kan je werkloosheidsuitkering combineren met een studietoelage van de Vlaamse overheid, maar niet met kinderbijslag.
Houd er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen.

 

Tijdskrediet

Deze formule biedt je als werknemer de mogelijkheid om tijdelijk je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Je moet je tijdskrediet of loopbaanonderbreking schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Na akkoord van je werkgever dien je een aanvraag voor een uitkering in bij de RVA. Gedurende de onderbrekingsperiode van je arbeidsovereenkomst of de periode van verminderde arbeidsprestaties geniet je een onderbrekingsuitkering betaald door de RVA.

De duur van het tijdskrediet bedraagt 1 jaar over je ganse loopbaan, op te nemen in periodes van minstens drie maanden. De maximumduur van een jaar kan eventueel verlengd worden indien een sectorale of ondernemings-CAO hierin voorziet. Is dat het geval, dan kan deze maximumduur uitgebreid worden tot vijf jaar.

Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden bij de Vlaamse overheid aanspraak maken op een aanmoedigingspremie.

Meer informatie over tijdskrediet vind je hier.

 

Studietoelage

Er zijn drie voorwaarden waaraan je terzelfdertijd moet voldoen om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid, nl. nationaliteits-, pedagogische en financiŽle voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

 1. Nationaliteitsvoorwaarden: Je moet Belg zijn, maar er zijn uitzonderingen zoals vb. voor bepaalde categorieŽn van buitenlandse studenten.
 2. Pedagogische voorwaarden: Je moet studeren met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar). Ben je voor het eerst ingeschreven in het hoger onderwijs, dan krijg je een studietoelagekrediet van 60 studiepunten en een jokerkrediet van 60 studiepunten.
 3. FinanciŽle voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering wordt ook je financiŽle situatie onderzocht. Op basis van je 'leefeenheid' worden de (vermoedelijke) financiŽle middelen waarover je beschikt, vergeleken met een referentie-inkomen.

Meer lezen? Klik hier.

 

Fondsen

De Belgische Stichting Roeping kent ieder jaar 15 beurzen van 10.000 euro toe aan Belgen van 18 tot 30 jaar die een echte roeping hebben op gelijk welk domein: architectuur, film, geneeskunde, archeologie, toneel, psychologie, ... maar niet de nodige financiŽle middelen hebben om hun roeping te realiseren.

De uiterste indieningsdatum is 30 september van het lopende academiejaar.

Meer info: Belgische Stichting Roeping, Albertinaplein 2, 1000 Brussel (tel. 02 213 14 90)