Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Afdeling 1. Taalregeling

Artikel 1. Anderstalige onderwijsactiviteiten
Artikel 2. Examens over anderstalige onderwijsactiviteiten

 

Artikel 1. Anderstalige onderwijsactiviteiten

1. De onderwijs- en bestuurstaal in de hogescholen is het Nederlands.

Enkel de volgende opleidingsonderdelen kunnen in een andere taal worden gedoceerd:
1. de opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben, in deze taal
2. de opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door anderstalige gasthoogleraren of gastprofessoren
3. de opleidingsonderdelen die met instemming van de hogeschool worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs
4. de opleidingsonderdelen waarvoor de hogeschool gemotiveerd beslist dat het gebruik van een andere taal dan het Nederlands een meerwaarde voor de student betekent en functioneel is voor de opleiding
5. de opleidingsonderdelen die specifiek ten behoeve van buitenlandse studenten werden ontworpen en waarvoor een equivalent bestaat in het Nederlands, ev. door middel van een samenwerking van de voor de opleiding bevoegde instellingen binnen de betrokken provincie
de masteropleidingsonderdelen die specifiek zijn ontworpen in het kader van het international course programme van ontwikkelingssamenwerking voor buitenlandse studenten
6. de opleidingsonderdelen met betrekking tot de bachelor-na-bacheloropleidingen voor zover een door de hogeschool voldoende geacht aantal niet-Nederlandstaligen zich hiervoor hebben ingeschreven
7. de opleidingsonderdelen met betrekking tot de master-na-masteropleidingen voor zover een door de hogeschool voldoende geacht aantal niet-Nederlandstaligen zich hiervoor hebben ingeschreven
8. de opleidingsonderdelen met betrekking tot de postgraduaatopleidingen voor zover een door de hogeschool voldoende geacht aantal niet-Nederlandstaligen zich hiervoor hebben ingeschreven
9. de opleidingsonderdelen met betrekking tot de na- en bijscholing voor zover een door de hogeschool voldoende geacht aantal niet-Nederlandstaligen zich hiervoor hebben ingeschreven

Voor de bacheloropleidingen is het gebruik van een andere taal dan het Nederlands beperkt tot ten hoogste 10 % van het opleidingsprogramma. Voor deze berekening tellen de opleidingsonderdelen bedoeld onder de punten 1 en 3 niet mee.

2. In geen geval kan eenzelfde opleidingsonderdeel, behalve in de gevallen bedoeld onder 1 punten 1 en 3 en in de gevallen waarin het opleidingsonderdeel door een anderstalige gastdocent wordt gedoceerd, volledig in een andere taal worden aangeboden.
 
Artikel 2. Examens over anderstalige onderwijsactiviteiten

In het hoger professioneel onderwijs geldt de beperking dat over de leerstof die in een andere taal wordt aangeboden, behalve in de gevallen bedoeld onder art. 1 1 punten 1 en 3, nooit een examen afgenomen kan worden, tenzij dezelfde leerstof ook in het Nederlands werd aangebracht of gedoceerd.

Met inachtneming van het voorgaande behouden de studenten ten allen tijde het recht om over een aldaar in een vreemde taal gevolgde onderwijsactiviteit examen in het Nederlands af te leggen, met uitzondering van de opleidingsonderdelen bedoeld onder art. 1 1 punten 1 en 3.