Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Afdeling 8. Toelatingsvoorwaarden uitwisseling

Artikel 58. Toelatingsvoorwaarden voor deelname aan uitwisselingsprojecten

Volgende studenten worden toegelaten:
- studenten die ingeschreven zijn onder diplomacontract: zowel in een modeltraject als een individueel traject;
- studenten die ingeschreven zijn onder creditcontract;
- studenten die ingeschreven zijn voor een voorbereiding- of schakelprogramma mits toelating van de opleiding.

Studenten die ingeschreven zijn onder examencontract worden niet toegelaten.
 

Artikel 59.

De student dient al bepaalde credits (ECTS) verworven te hebben alvorens hij kan inschrijven voor een uitwisselingsproject:
- 20 ECTS indien het verblijf 3 maanden betreft (of gelijk aan een trimester);
- 30 ECTS indien het verblijf 5 maanden betreft (of gelijk aan een semester);
- 60 ECTS indien het verblijf 10 maanden betreft (of gelijk aan een academiejaar).

Omdat een Erasmusstudent gebonden is aan de ECTS-fiches van opleidingsonderdelen in het buitenland en hierdoor niet altijd het opgelegde aantal studiepunten in het buitenland kan behalen, wordt een 10 % afwijking toegestaan.