Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Afdeling 6. Studiecontracten

In het kader van een toetredingsovereenkomst sluit je in de hogeschool een studiecontract af. Dit contract wordt afgesloten ten laatste op de dertigste dag na de inschrijving.
Je hebt de keuze tussen drie soorten contracten: een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract. De keuze van het contract hangt af van het doel dat je beoogt en van het studietraject. De student kan in één academiejaar meerdere inschrijvingen nemen en op die manier eventueel ook contracten combineren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je in de loop van het academiejaar je studiecontract wijzigen. Dit geldt zowel voor het type contract als de inhoud van je contract.

Als je als student bepaalde faciliteiten worden toegekend, worden die faciliteiten ook opgenomen in je studiecontract.