Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Examenregeling

De examenregeling van de PHL omvat alle regels in verband met de examens aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL). Het bevat voor jou dus belangrijke en nuttige informatie. Daarom raden we je absoluut aan de volgende rubrieken van de PHL-examenregeling door te nemen:

 • Algemene bepalingen
  • Artikel 1. Doel
  • Artikel 2. Toepassingsgebied
  • Artikel 3. Aanvulling met bijzondere departementale bepalingen
  • Artikel 4. Bekendmaking
  • Artikel 5. Afwijkingen 
 • Voorwaarden deelname examens
  • Artikel 6. Geldige inschrijving
  • Artikel 7. Voorwaarden voor deelname examens of evaluatieonderdelen
  • Artikel 8. Volgtijdelijkheid
 • Organisatie van de examens
  • Artikel 9. Examenkansen
  • Artikel 10. Examenperiodes
  • Artikel 11. Eerste examenkans
  • Artikel 12. Bijzondere examineertijdstippen en beoordelingsvormen
  • Artikel 13. Uitzonderlijke eerdere examenkansen in het laatste programmajaar
  • Artikel 14. Tweede examenkansen
  • Artikel 15. Bijzondere studenten
 • Examenmodaliteiten
  • Artikel 16. Examinator - coŲrdinerende verantwoordelijke
  • Artikel 17. Examenregeling
  • Artikel 18. Naleving examenregeling
  • Artikel 19. Plaats
  • Artikel 20. Informatie vooraf
  • Artikel 21. Examenvorm
  • Artikel 22. Wijziging examenvorm
  • Artikel 23. Voorbereidingstijd voor mondelinge examens
  • Artikel 24. Openbaarheid van mondelinge examens
  • Artikel 25. Deelexamens
 • Verloop van de examens
  • Artikel 26. Aanwezigheid examinator
  • Artikel 27. Aan- en afwezigheid student
  • Artikel 28. Stopzetting van de examens
 • Procedure onregelmatigheden tijdens het examenverloop 
  • Artikel 29. Definitie onregelmatigheid tijdens examenverloop
  • Artikel 30. Toepassing procedure onregelmatigheden
  • Artikel 31. Vaststelling van onregelmatigheden
  • Artikel 32. Behandeling van de onregelmatigheid
  • Artikel 33. Mogelijke sancties
  • Artikel 34. Interne beroepsmogelijkheden
  • Artikel 35. Opgeheven
 • Examencijfers
  • Artikel 36. Toekennen examencijfer
  • Artikel 37. Quotering voor ieder examen en deelexamen
  • Artikel 38. WegingscoŽfficient voor ieder examen of deelexamen
  • Artikel 39. Mededeling van examencijfers
  • Artikel 40. Inzagerecht - bespreking resultaten
 • Creditbewijzen
  • Artikel 41. Voorwaarden behalen creditbewijs
  • Artikel 42. Geldigheidsduur
  • Artikel 43. Actualiseringsprogramma
 • Examencommissies en deliberaties
  • Examencommissies per trajectschijf
   • Artikel 44. Doel en doelgroep
   • Artikel 45. Bevoegdheden
   • Artikel 46. Voorwaarden voor slagen
   • Artikel 47. Initiatief samenroeping en timing
   • Artikel 48. Deliberatieregels
   • Artikel 49. Geen creditbewijs voor een gedelibereerd opleidingsonderdeel
   • Artikel 50. Bekendmaking deliberatieresultaten
   • Artikel 51. Bekendmaking creditbewijzen
   • Artikel 52. Niet-geslaagde studenten 1ste zittijd
   • Artikel 53. Geslaagde studenten 1ste zittijd
   • Artikel 54. Niet-geslaagde studenten 2de zittijd
   • Artikel 55. Geslaagde studenten 2de zittijd
  • Examencommissies per opleiding
   • Artikel 57. Doel
   • Artikel 58. Bevoegdheden
   • Artikel 59. Initiatief samenroeping - timing
   • Artikel 60. Voorwaarden voor slagen - graden van verdienste
   • Artikel 61. Opgeheven
  • Samenstelling examencommissies
   • Artikel 62. Samenstelling examencommissie
   • Artikel 63. Representatieve samenstelling
 • De beraadslaging
  • Artikel 64. Aanwezigheid van de leden van de examencommissie 
  • Artikel 65. Aanwezigheid studenten
  • Artikel 66. Geheimhouding
  • Artikel 67. Stemgerechtigden
  • Artikel 68. Stemming
  • Artikel 69. Onregelmatigheden
  • Artikel 70. Proces-verbaal van de beraadslaging
 • Examens afgelegd in een andere instelling
  • Artikel 71. Voorwaarden
  • Artikel 72. Vervanging door een equivalent vak
  • Artikel 73. Beraadslaging 
 • Geschillenregeling
  •  Artikel 74. Klachten n.a.v. materiŽle vergissingen
  • Artikel 75. Klacht van een student die een nieuwe beraadslaging vereist: interne beroepsprocedure
  • Artikel 76. Buitengewone zitting examencommissie
  • Artikel 77. Mededeling beslissing
  • Artikel 78. Onverenigbaarheden
  • Artikel 79. Verplichte regeling
 • Bijzonder examenreglement
  • Artikel 80. Bijzonder statuut inzake onderwijs- en examenregeling
  • Artikel 81. Examenfaciliteiten
 • Andere aangelegenheden
  • Artikel 82. Autonome beslissing examencommissie
 • Samenwerkingsverbanden
  • Artikel 83. Examenregeling samenwerkende onderwijsinstellingen
 • Bijzondere departementale reglementen
  • dpt. PHL-Bio
   • Artikel 84. CoŲrdinerende verantwoordelijkheden
   • Artikel 85. Opdrachten, praktijk, projecten en stage
  • dpt. PHL-Healthcare
   • Artikel 86. Geen tweede examenkans voor stages en opleidingsonderdelen met permanente evaluatie
   • Artikel 87. Regeling afwezigheden bij opleidingsonderdelen die permanent geŽvalueerd worden, en bij examens
   • Artikel 88. Infobundels, richtlijnen inzake afstudeerproject en stagerichtlijnen
   • Artikel 89. Afstudeerproject
   • Artikel 90. Stage in het buitenland
   • Artikel 91. Opgeheven
   • Artikel 92. Aanvullende deliberatiecriteria Ergotherapie
   • Artikel 93. Bijzondere aanvullingen voor de opleiding Vroedkunde
   • Artikel 93 bis. Aanvullend examenreglement voor de opleiding Kinesitherapie
  • dpt. PHL-Business
   • Artikel 94. Permanente evaluatie en opdrachten
   • Artikel 95. Stages
  • dpt. PHL-Education
   • Artikel 96. Opgeheven
   • Artikel 97. Regelmatige aanwezigheid
  • dpt. PHL-Arts and Architecture
   • Studiegebied Architectuur
    • Artikel 98. Scriptie
    • Artikel 99. Opleidingsonderdelen met permanente evaluatie
    • Artikel 100. Aanwezigheid
   • Studiegebied Beeldende kunst
    • Artikel 101. Opgeheven
    • Artikel 102. Uitwisselingsstudenten
    • Artikel 103. Aanwezigheid i.g.v. permanente evaluatie
    • Artikel 103 bis. Deelname aan curriculumreizen
    • Artikel 103 ter. Eindejaarstentoonstelling