Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Onderwijsregeling

De onderwijsregeling van de PHL omvat alle regels in verband met het onderwijs aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL). Het bevat voor jou dus belangrijke en nuttige informatie. Daarom raden we je absoluut aan de volgende rubrieken van de onderwijsregeling bij de start van het academiejaar te lezen:

 • Afdeling 1. Taalregeling
  • Artikel 1. Anderstalige onderwijsactiviteiten
  • Artikel 2. Examens over anderstalige onderwijsactiviteiten
 • Afdeling 2. Studiepunten en studietijd
  • Artikel 3. Studieomvang
  • Artikel 4. Studietijdmeting
  • Artikel 5. Gewogen examencijfer in functie van studiepunten
 • Afdeling 3. Toelatingsvoorwaarden
  • Bacheloropleiding
   • Artikel 6. Bezit van het diploma secundair onderwijs
   • Artikel 7. Voorwaarde van voldoende kennis Nederlandse taal
   • Artikel 8. Toelatingsproef Beeldende Kunst
   • Artikel 8 bis. Toelatingsproef Muziek
   • Artikel 9. Studievoortgangsbewaking
   • Artikel 10. FinanciŽle voorwaarde voor buitenlandse studenten
   • Artikel 11. Inschrijven binnen 30 dagen na de start van het academiejaar
   • Artikel 12. Geen vervallen openstaande schulden of ontbrekende stukken in het adminisitratief dossier
   • Artikel 13. Numerus clausus vroedkunde
   • Artikel 13 bis. Vastgelegd contingent studente/VTE voor de professionele bacheloropleiding in de Pop- en rockmuziek
   • Artikel 14. Inschrijven onder creditcontract
   • Artikel 14 bis. Weigering van inschrijving
  • Bachelor-na-bachelor (banaba)
   • Artikel 15. Rechtstreekse toegang
   • Artikel 16. Toegang via voorbereidingsprogramma
   • Artikel 17. Toegang via toelatingscommissie
  • Masteropleiding
   • Artikel 18. Rechtstreekse toegang
   • Artikel 19. Toelating mits voorbereidingsprogramma
   • Artikel 20.  Toelating mits schakelprogramma
  • Master na master (manama)
   • Artikel 21. Opgeheven
   • Artikel 22. Opgeheven
 • Afdeling 4. Inschrijvingen - uitschrijving
  • Artikel 23. Algemeen
  • Artikel 24. Inschrijfprocedure
  • Artikel 25. Laattijdige inschrijvingen
  • Artikel 26. Kinderbijslag
  • Artikel 27. Uitschrijving 
 • Afdeling 5. Studiegelden
  • Basisopleidingen
   • Artikel 28. Studiegeld voor studenten met een diploma- of creditcontract
   • Artikel 28 bis. Studiegeld voor studenten met een examencontract
   • Artikel 28 ter. Studiegeld voor studenten met een combinatie van diploma- en/of creditcontract met examencontract
  • Bachelor-na-bachelor 
   • Artikel 28 quater. Concrete studiegelden banaba's voor het academiejaar 2009-2010
   • Artikel 28 quinquies. Admininstratieve kost aanvraag duplicaat diploma's
   • Artikel 28 sexies. Bekwaamheidsonderzoek
 • Afdeling 6. Studiecontracten
  • Toetredingsovereenkomst versus studiecontract
   • Artikel 29. Toetredingsovereenkomst
   • Artikel 30. Studiecontract
  • Soorten studiecontracten
   • Artikel 31. Het diplomacontract
   • Artikel 32. Het creditcontract
   • Artikel 33. Het examencontract
  • Wijzigen van contract
   • Artikel 34. Modaliteiten van contractwijzigingen
   • Artikel 34 bis. Wijziging type contract
   • Artikel 34 ter. Wijziging inhoud contract
   • Artikel 34 quater. Invloed van contractwijziging op het leerkrediet
   • Artikel 35. Procedure
   • Artikel 36. Beroep
  • Faciliteiten
   • Artikel 37. Topsporters
   • Artikel 38. Studenten met een functiebeperking
   • Artikel 38 bis. Studenten met een functiebeperking en in bijzondere psychosociale omstandigheden
   • Artikel 39. Werken en studeren
 • Afdeling 7. Studievoortgang
 • Afdeling 8. Uitwisselingsprojecten
  • Artikel 58. Toelatingsvoorwaarden voor deelname aan uitwisselingsprojecten
  • Artikel 59. Benodigde credits (ECTS) voor uitwisselingsprojecten 
 • Afdeling 9. Stages tijdens vakantieperiodes
  • Artikel 60. Stages in de vakantie