Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Studiegids 2010-2011

ALGEMEEN

Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt in het kader van een samenwerkingsverband met een andere hogeschool of universiteit, heeft de reglementering die tussen de samenwerkende onderwijsinstellingen werd afgesproken, voorrang op de bepalingen van dit reglement. Hieronder vinden jullie in het kader van deze samenwerkingsverbanden de betreffende reglementering.

Samenwerking Master in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

OER Revaki Vlaanderen

Samenwerking MAD-faculty

Raadplegen OER: Mad Faculty, OER, uitvoeringsmodaliteiten en overgangsbepalingen

Uitschrijven voor de examens van eerste semester voor studenten MAD-Faculty

Overzicht van de examens MAD-Faculty waarvoor uitgeschreven kan worden in het eerste semester

Raadplegen ECTS-fiches en studiemateriaal: Mad-faculty, Beeldende kunsten PHL en Specifieke lerarenopleiding beeldende kunst

Samenwerking Vroedkunde

http://www.khlim.be/AD/DOB/onderwijs/KHLim%20OER%202010-2011.pdf

Doel en opbouw van de studiegids

Het doel van deze studiegids is elke student op de hoogte te brengen van de algemene regelgeving en van alle informatie en afspraken die hogeschoolbreed gelden. De student wordt geacht de regels en de afspraken van de studiegids te kennen en te aanvaarden.

Een student die zich inschrijft, sluit een toetredingsovereenkomst af met het bestuur van de hogeschool, die de voorwaarden van de overeenkomst bepaalt. Met de voorwaarden van de overeenkomst bedoelt de decreetgever de onderwijs- en examenregeling, de rechten en plichten van bestuur en student (rechtspositieregeling) en de informatie die de student nodig heeft om in de hogeschool zijn weg te vinden. Door zich in te schrijven verklaart de student zich akkoord met die algemene voorwaarden die je terugvindt in de onderwijsregeling, de examenregeling en de rechtspositieregeling studenten.

De studiegids kan geraadpleegd worden op de website van de hogeschool. De student wordt geacht de regels en de afspraken van de studiegids te kennen en te aanvaarden.

In geval van manifeste vergissingen of onvoorziene omstandigheden wordt de studiegids op de website bijgewerkt, studenten worden hiervan op de hoogte gebracht.


Volgende informatie kan geraadpleegd worden in de studiegids: