Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Schoolgebouwen krijgen opnieuw ademruimte
14/6/2010

dpt. PHL-Business organiseert op 22 juni a.s. in Aalst samen met Uitgeverij Vanden Broele (Brugge), DEXIA,  de Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) en PLOT een studiedag over patrimoniumbeleid- en beheer. Hot item is zeker het nieuwe beleid inzake onderwijsgebouwen en de kersverse opgerichte DBFM-vennootschap 'Scholen voor morgen'.


De scholeninfrastructuur is fel verouderd en vaak te klein. Om via de reguliere weg subsidie te krijgen voor nieuwe scholen, loopt de wachttijd op tot minstens zeven jaar. Er is een 'gap' van 1,5 miljard euro tussen het beschikbare budget en de nood aan nieuwe scholen. De Vlaamse regering besliste in 2004 om voor scholen een inhaaloperatie te beginnen via publiek-private samenwerking (PPS). Met een budget van 1 miljard euro zouden 211 scholen kunnen verbouwd of gebouwd worden. Die bouwoperatie had in 2008 reeds op kruissnelheid moeten komen maar komt nu toch van de grond.

1 miljard euro voor verbouwing  211 scholen

Donderdag jongstleden werd de DBFM-vennootschap 'Scholen voor morgen' boven de doopvont gehouden. DBFM staat voor Design, Build, Finance & Maintain. De private sector staat in voor de bouw, de financiering, het ontwerp en onderhoud (gedurende 30 jaar) in ruil voor een beschikbaarheidsvergoeding die de scholen betalen. Ze krijgen daar wel deels subsidies voor van de Vlaamse regering. De vennootschap zal met elke school individuele DBFM-overeenkomsten afsluiten, alsook contracten met ontwerpers en bouwbedrijven.

De school kan zich hierdoor nog beter concentreren op het pedagogisch project. Dit systeem biedt tegenover het reguliere systeem het voordeel dat het onderhoud voor 90 procent wordt gesubsidieerd. De algemene kosten (onder meer erelonen voor architecten en ingenieurs) worden integraal gesubsidieerd. Na oplevering betaalt de inrichtende macht per kwartaal een beschikbaarheidsvergoeding. De scholen krijgen vooraf een raming van de vergoeding die verschilt van school tot school. Ze kunnen op dat ogenblik nog altijd afhaken als ze het te duur vinden.

 “Potentieel van overheidsgebouwen al te vaak onderbenut”

“Lokale overheden bezitten gronden en gebouwen die meestal een grote waarde vertegenwoordigen, maar waarvan het potentieel en het facility management vaak onderbenut zijn. De realisatie van nieuwbouwprojecten en de zoektocht naar een optimale (her)bestemming van panden vergen dan ook een specifieke knowhow.   Bovendien maakt de complexe regelgeving inzake beheer van en beschikking over het onroerend patrimonium de zaken er niet eenvoudiger op.  Lokale besturen die hun beleid vanuit de juiste strategische en juridische kennis aansturen, kunnen echter – met de nodige dosis creativiteit– hun onroerende eigendommen optimaal exploiteren en laten renderen.  Topspecialisten nemen het woord en lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en uitdagingen voor de toekomst toe. Zo gaan ze dieper in op de verhouding tussen openbaar en privaat domein, de mogelijkheden van concessies, het verkrijgen van subsidies, de wetgeving overheidsopdrachten” aldus Jean-Pierre Segers departementshoofd PHL-Business.