actuele pagina downloaden als PDF
Worden er examens afgenomen?
Vermits onze opleidingen erkend zijn door het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming en bekroond worden met een officieel diploma of attest, voorzien we evaluaties in de vorm van permanente evaluatie en/of eindevaluatie en/of tussentijdse evaluatie.