actuele pagina downloaden als PDF
Ombudsdienst

De ombudsdienst is een dienstverlening van PCVO Handel aan alle cursisten.

De ombudsdienst bemiddelt bij klachten die o.a. verband houden met

  • de planning van het onderwijsaanbod;
  • de toelatingsvoorwaarden;
  • de hygine en de bewoonbaarheid van gebouwen en lokalen;
  • de infrastructuur, het didactisch materiaal en de uitrusting van het PCVO;
  • de correcte toepassing van de reglementering inzake opleidingsprofielen en leerplannen;
  • de berekening van het inschrijvingsgeld dat een cursist moet betalen en de toekenning van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld;
  • de raming en de aanrekening van het cursusmateriaal;
  • de beschikbaarheid, de volledigheid en de duidelijkheid van het centrumreglement, met als specifiek onderdeel het evaluatiereglement;

De belangrijkste taak van de ombudsfunctionaris is het onderzoeken van alle klachten in verband met de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties en de deliberatie.
De ombudsfunctionaris treedt op als bemiddelaar tussen de cursist en de directeur en/of de evaluatiecommissie.
Om zijn/haar taak zo goed mogelijk te vervullen, heeft de ombudsfunctionaris het recht zowel vr als tijdens de deliberatie, aan de leden van de evaluatiecommissie inlichtingen te vragen over de evaluaties. Hij/zij is tot geheimhouding verplicht.
De ombudsfunctionaris bezorgt op het einde van het schooljaar een verslag over zijn/haar activiteiten aan de directeur.
De directeur duidt ieder schooljaar onder de personeelsleden van het PCVO n of meer personen aan voor de ombudsfunctie.
De betrokkenen voeren hun opdracht uit voor de cursisten waarvoor zij aangewezen zijn.
De ombudsfunctionaris kan in geen geval een stemgerechtigd lid zijn van de evaluatiecommissie.
Voor dit schooljaar treedt Ann Ceustermans op als ombudsfunctionaris (ann.ceustermans@pcvohandel.be).