actuele pagina downloaden als PDF
Afwezigheid van de cursist

...van een examen

 Bij melding van afwezigheid van de cursist binnen de 2 werkdagen na het examen wordt aan de cursist gevraagd :

  • de mails te lezen de volgende dagen,
  • binnen de 4 werkdagen na het examen het bewijsstuk (doktersattest of verklaring werkgever) binnen te brengen!!!

De lector stelt aan de hand van bovenstaande informatie een datum voor waarop het inhaalexamen plaatsvindt (bij voorkeur feedback-moment, ten laatste 7 dagen na feedback-moment) en laat deze datum weten aan de cursisten en het secretariaat via mail.

Afwezige cursisten op het inhaalexamen worden verwacht op het herexamen.

... van een les

 Vermits onze opleidingen gesubsidieerd worden door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming moeten de cursisten regelmatig in de lessen aanwezig zijn.

Elke afwezigheid dient gestaafd te worden aan de hand van een afwezigheidsattest (doktersattest of verklaring werkgever of ...).

Dit attest moet zo snel mogelijk binnengebracht worden op het secretariaat.