Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Drie erkende certificaten behalen in één jaar, het kan!
26/4/2010

Vanaf september 2010 start de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), dpt. PHL-Healthcare met een postgraduaat [1] “Oncologische verpleegkunde” waarbij maar liefst drie erkende certificaten kunnen worden behaald in één jaar.

Dit postgraduaat oncologische verpleegkunde wordt georganiseerd in samenwerking met het  Jessaziekenhuis, Ziekenhuis Oost Limburg, het Limburgs Oncologisch Centrum, Universiteit Hasselt en het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw (NPZL). 

Het postgraduaat bestaat uit vijf verschillende modules en kent een studieomvang van 20 studiepunten gespreid over één academiejaar. De eerste drie modules behandelen de basiswetenschappen van kanker, de verpleegkundige vaardigheden bij de evaluatie van patiënten met kanker en de pathologie en fysiologie van kanker. Het met succes doorlopen van de ‘Kernopleiding Palliatieve Zorg’ tijdens module 4 maakt dat voldaan wordt aan de voorwaarde voor het behalen van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de palliatieve zorg[2] voor verpleegkundigen die zich kunnen beroepen op de overgangsbepalingen zoals is opgenomen in het advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde van 19.05.2009. ( Hoofst. V art 7 doc. van 19/05/2009)

Studenten die de module 5 ‘Radiotherapie’ volgen, verkrijgen na het slagen voor een kennistoets het getuigschrift van deskundigheid erkend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC. Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling. (ARBIS, KB 20 juli 2001, art 53.2)

 

Het getuigschrift postgraduaat oncologische verpleegkunde wordt verkregen na het afleggen van alle 5 modules . Wie slechts enkele modules of vormingsdagen heeft gevolgd, ontvangt een bijscholingsattest. Dit getuigschrift kan gebruikt worden voor de aanvraag van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie.  In 2008 nam minister Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het initiatief tot het ontwikkelen van een Nationaal Kankerplan. In dit plan werden een 32-tal initiatieven opgenomen welke de specifieke oncologische problematiek structureel willen verbeteren. Er werd eveneens een luik voorzien met het oog op het verbeteren van de verpleegkundige ondersteuning door het vastleggen van de criteria betreffende de ”Bijzondere beroepstitel in de Oncologie”.

Eind februari 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel Besluit houdende de criteria voor het behalen van de “Bijzondere beroepstitel in de Oncologie”.

Begin maart 2010 kondigde minister Onkelinx extra premies aan voor verpleegkundigen die beschikken over een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBB) of houder zijn van een bijzondere beroepstitel (BBT). De eerste stap voor 2010 is een extra jaarpremie ter waarde van 4.500€ bruto en in een tweede stap wordt deze jaarpremie verhoogd tot 6.750€ (Bron: Laurette Onkelinx).         

[1] Postgraduaten zijn opleidingen in permanente vorming die decretaal expliciet erkend zijn als onderdeel van het hoger onderwijs. Postgraduaatopleidingen hebben als toelatingsvoorwaarde een bachelor- of masterdiploma en hebben een omvang van ten minste 20 studiepunten. Postgraduaten leiden tot een postgraduaat getuigschrift uitgereikt door de hogeschool. 60 studiepunten zijn equivalent voor 1 jaar voltijds studeren. 20 studiepunten equivalent van 1/3 van voltijds jaar studeren.

[2] Verpleegkundige met een bijzondere beroepsbekwaamheid: een verpleegkundige die in staat is een complexe zorgsituatie in een ruimer perspectief te analyseren en te beoordelen om deze te coördineren of de polyvalente verpleegkundige in de algemene gezondheidszorg bij te staan om hem of haar de mogelijkheid te geven in een specifiek zorgdomein kennis en kundigheid op te doen.

Verpleegkundige, drager van een bijzondere beroepstitel: een bachelor in de verpleegkunde met een bijkomende wetenschappelijke opleiding en een bijzondere beroepservaring in een bepaald zorgdomein