Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Voorstelling

PHL-Congress is het instrument bij uitstek waarmee de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) haar doelstellingen op het vlak van levenslang leren en van maatschappelijke (infrastructurele) dienstverlening tracht te realiseren. Het huidige PHL-Congress is gevestigd in gebouw D van de Campus Elfde Linie en groeide uit het “Expertisecentrum”, dat in 2001 startte in de Witte Nonnenstraat als intern navormingscentrum voor ICT-opleidingen.

Via deze dienst stelt de PHL zowel haar gebouwen en infrastructuur als haar expertise ter beschikking van bedrijven, instellingen en scholen. Voor opleidingen en events staan een prachtige en veelzijdige infrastructuur en state-of-the-art audio-visuele apparatuur klaar. Ook kan men in huis beschikken over meer dan 60 laptops, geschakeld in een zeer performant draadloos netwerk en een topkwaliteit catering.

Via PHL-Congress kan men kennismaken met de vervolgopleidingen als postgraduaten, maar ook met een veelheid aan permanente vorming die gaat van langlopende cursussen tot ééndaagse nascholingen, studiedagen en symposia. Door “Case Studies” worden in nauwe samenwerking met LVAB de bijscholingen op het terrein van accountancy en fiscaliteit georganiseerd. Een opleiding op maat kan ontwikkeld worden, en PHL-Congress staat samen met dpt. PHL-Education ook in voor het REN-aanbod aan middelbare en lagere scholen.

Tenslotte kunnen ook de PHL-studenten hier terecht voor introductiecursussen en opleidingen als "leren leren". PHL-personeelsleden vinden hier opleidingen in het kader van docentprofessionalisering en ondersteuning bij het organiseren van symposia, studiedagen en andere events van hun opleiding of onderzoeksinstituut.

PHL-Congress beschikt over een uitgebreide infrastructuur, voornamelijk in gebouw D op de Campus Elfde Linie, die het mogelijk maakt om de buitenwereld naar de PHL te halen, en de PHL toelaat zich voor te stellen aan externen. Er is een vast team van medewerkers om deze doelstellingen te realiseren, waarbij nauw wordt samengewerkt met diensten als catering, onderwijs en departementale contactpersonen.

Tot de kerntaken van PHL-Congress behoren:

  • Uitbouwen van een congres- en evenementencentrum met een unieke dienstverlening in Limburg door de organisatie van eigen opleidingen, seminaries en studiedagen enerzijds, en aantrekken van externe bedrijven en opleidingspartners anderzijds.
  • Organiseren en coördineren van permanente vorming en opleidingen gebaseerd op het aanbod in de initiële opleidingen en de daarin aanwezige expertise, onder meer de planning en uitvoering van het aanbod REN-opleidingen voor Limburgse onderwijsinstellingen en organisatie van vraaggestuurde opleidingen voor Limburgse bedrijven en instellingen.
  • Uitbouwen van de infrastructurele dienstverlening met het oog op het verwerven van extra middelen voor de werking van de PHL: verhuring van opleidingslokalen en infrastructuur met didactische voorzieningen, catering op maat en ICT-ondersteuning voor distance learning, toegang tot bedrijfsintranet en bedrijfsspecifieke software.
  • Interne dienstverlening aan PHL-studenten: verbeteren van de trajectdoorstroom van PHL-studenten door de organisatie van introductiecursussen en vorming en opleidingen gericht op verbetering van de doorstroming (vb. leren leren, assertiviteit, …).
  • Interne dienstverlening aan PHL-personeelsleden: stimuleren van docentenprofessionalisering en deskundigheidsbevordering door de organisatie van interne vorming en opleidingen.
  • Interne dienstverlening aan diensten, onderzoeksinstellingen en departementen van de PHL inzake organisatie van opleidingen, seminaries, congressen of events, met inbegrip van de vervolgopleidingen.

 PHL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a - B-3500 Hasselt - t +32(0)11 23 87 55 - congress@phl.be