Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Confederatie Bouw Limburg en Provinciale Hogeschool Limburg slaan handen in elkaar’
17/2/2010

De werkgeversorganisatie voor de bouwsector Confederatie Bouw Limburg en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) ondertekenen vandaag een samenwerkingsakkoord voor de toekomst.

De docenten en studenten van het dpt. PHL-Arts and Architecture zijn dagdagelijks bezig met conceptueel denken omtrent  bouwen en design, terwijl aannemers met hun twee voeten in de praktijk staan. De overgangszone tussen deze twee werelden is vaak niet zo vanzelfsprekend als op het eerste zicht zou lijken…

Door een structurele samenwerking kunnen bijvoorbeeld aannemers gesensibiliseerd worden om hun studenten op stage beter op te vangen, waardoor de stages meer waardevol worden voor beide partijen, vermits er een optimale uitwisseling is van theoretische kennis en praktijk. Een zeer concreet voorbeeld betreft het Toegankelijkheidsdecreet inzake  gebouwen dat op 1 maart 2010 van kracht gaat. Het dpt. PHL-Arts and Architecture heeft rond het concept van universal design alle expertise in huis. Via het opzetten van seminaries binnen  PHL-congress kan de PHL haar informatie delen met de aannemerswereld en op hun beurt leren zij dan weer van de feedback van de aannemers. Op die manier wordt het Toegankelijkheidsdecreet beter geïmplementeerd in de realiteit.

Enkel een ‘win-win-situatie’

Algemeen directeur Rik Mondelaers:“ Op deze manier willen we ondermeer de relatie tussen de architect en de aannemer bevorderen. Door laatstejaars-studenten architectuur op stage te sturen bij aannemers,  kunnen ze bij de uitoefening van hun beroep een beter beeld vormen van hoe hun plannen op de bouwwerf in de praktijk gebracht moeten worden.

Ook kan er op deze manier een optimale kennisoverdracht plaatsvinden, wat in deze snel evoluerende tijd enkel ten goede kan komen van alle partijen.
We zien dit in de vorm van kijkstages, werfbezoeken die we samen zullen organiseren en diens meer.
Bovendien zullen wij concrete vragen van onze leden-bedrijven op vlak van innovatie naar haalbaarheid kunnen laten onderzoeken door masterstudenten. Dit zou kunnen in de vorm van een masterproef, waarbij de student een bepaald onderwerp uitwerkt voor zijn thesisverhandeling.”

“We hebben al enkele concrete voorbeelden van samenwerking succesvol afgerond met de Confederatie Bouw Limburg. Vandaar leek het ons evident om dit te formaliseren… Wij geven hier enkele voorbeelden van onze huidige samenwerking” :

Met Frameworks, deze nieuwe (of intensivering van de) samenwerking werpt al onmiddellijk vrucht af in de zin dat een vooraanstaand lid van CBL dankzij deze toenadering tussen de twee organisaties al meteen beroep heeft kunnen doen op onderzoeksexpertise voor de ontwikkeling van een nieuw modulair systeembouwproduct: Frame Products gaat in zee met onderzoekers van de onderzoeksgroep ArcK van de PHL. Er zal gezamenlijk een grootschalig project ontwikkeld worden dat voor innovatiesteun bij het IWT wordt ingediend.

Web3D: een nieuwe vorm van communicatie

Onderzoek en ontwikkeling van 3D applicaties die ingebed worden in webpagina's en dus bereikbaar zijn via een webbrowser. Web3D geeft de mogelijkheid om websites en informatie via een 3D virtuele omgeving aan te bieden. De gebruiker kan op een klassieke manier, via klikken, doorheen de 3D website informatie bladeren, maar hij kan ook vrij rondlopen in de 3D omgeving om de informatie te verzamelen die hij zoekt. Tevens geeft de 3D applicatie en omgeving de gebruiker de gelegenheid om de locatie reeds op voorhand eens te verkennen. De herkenbaarheid in de virtuele wereld verhoogt daardoor de vertrouwdheid in de echte wereld. Web3D is voor projectontwikkelaars, architecten, aannemers en overheden een nieuwe vorm van communicatie die in lijn ligt met de actuele behoeften van het digitale tijdperk.

Dr. Griet Verbeeck verricht met haar groep onderzoekers binnen ArcK onderzoek naar het verband tussen gebouwen en energieconsumptie en legt daarbij fel de nadruk op het comfort van de gebruiker. Er bestaan tegenwoordig immers veel energiezuinige oplossingen inzake bvb. de verwarming van (zowel residentiële als openbare) gebouwen, maar dat betekent niet automatisch dat de bewoner of gebruiker ook van een degelijk comfort kan genieten; soms beperken bepaalde oplossingen de gebruiker of bewoner in zekere zin, waardoor energieverbruik toch niet zo drastisch wordt ingeperkt als men aanvankelijk zou denken. Er bestaan in dit domein dus nog veel openstaande vragen waarop onderzoek antwoorden zal moeten bieden.

Daarnaast is er in 2009 een doctoraatsonderzoek gestart waarbij software zal worden ontwikkeld die architecten vanaf de ontwerpfase in staat zal stellen om duurzaamheidsaspecten te incorporeren in het ontwerp van een gebouw. Dit onderzoek wordt volledig gefinancierd door het IWT.