Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Dubbel geleerd is een schot in de roos
8/2/2010

Elke volwassene heeft wel eens heimwee naar de schoolbanken. Of denken het intussen beter te weten dan de docent die vooraan staat. Sommigen willen de rollen wel eens omdraaien en de leraar een lesje leren. Voka- Kamer van Koophandel Limburg en de PHL bieden op 8, 9 en 10 februari de ultieme kans om tegemoet te komen aan deze verzuchtingen. Meer dan 30 bedrijfsleiders lieten dit niet aan hun neus voorbijgaan.

 

 

Voka - Kamer van Koophandel Limburg en de PHL willen de afstemming tussen onderwijs en werkveld verbeteren in DUBBEL GELEERD. Wij nodigen bedrijfsleiders uit om plaats te nemen in de klas en een les te volgen. Maar niet om gewoon te luisteren. Ze geven input in de les vanuit hun praktijkervaring, waar ze dat nodig vinden. Ze illustreren de theoretische benaderingen met voorbeelden uit het bedrijfsleven. Ze krijgen met andere woorden het volste recht om de docent te onderbreken en aan te vullen. Beter nog, ook achteraf mogen ze deze keer het rapport maken door aan de docent feedback te geven over hoe de lessen beter of anders kunnen, of beter aansluiten bij de realiteit.

Meer dan 30 bedrijfsleiders schreven in voor zo’n 50 lesuren, gespreid over drie dagen. Sommige managers gaan letterlijk een volle lesdag terug naar de schoolbanken in plaats van één les. Er zijn 20 topics uit diverse vakgebieden, die zullen behandeld worden tijdens de lessen op 8, 9 en 10 februari.  

Meer dan 300 studenten zullen tijdens hun gewone lesuren de kans krijgen om deze unieke input te krijgen, rechtstreeks uit de nuchtere bedrijfsrealiteit, bovenop de leerstof die door de docent wordt aangebracht. De kloof tussen opleiding en bedrijfsrealiteit wordt meteen een stuk kleiner.

Dubbele leerkansen, ook voor de bedrijfsleiders en de docenten. Zo ziet de bedrijfsleider hoe de  theorie wordt aangepakt in de hogeschool, maar ook hoe de studenten, als potentiële toekomstige werknemers, omgaan met de theorie en de praktijkinput. Datzelfde geldt ook voor de docent. Iedereen dubbel geleerd, dus iedereen gewonnen.

 

Verschenen

Het was een ongebruikelijk zicht: een klas gevuld met studenten en bedrijfsleiders die samen een les marketing volgen. Voor een terugblik kan u terecht op onderstaande links: