Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Perstekst: ‘Beelden met een verhaal’
2/2/2010

Naar aanleiding van het project “Gevoelens in Beeld” dat van start gegaan is op 29 april 2008 te Sint-Truiden wil de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) in samenwerking met de stad Sint-Truiden een bijdrage leveren tot alternatieve communicatiewijzen voor kinderen en jongeren in moeilijke situaties aan de hand van lezingen en workshops.

De studiedag met als thema “Beelden met een verhaal” wil het communiceren met kinderen en jongeren in moeilijke situaties in de kijker zetten.  We focussen vooral op het niet-talig of beeldtalig communiceren met kinderen en jongeren uit andere culturen, jongeren van allochtone origine en/of maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Binnen welke context kan het verhaal van kinderen en jongeren tot expressie komen? Hoe kunnen zij dit beeldend vormgeven? Bij kinderen en jongeren in moeilijke situaties kunnen de beeldende expressievormen een bruikbaar alternatief vormen ter compensatie van hun problemen met ‘talige’ communicatie. Door het gebruik van tekens, kleuren, vormen, gebaren, bewegingen, woorden, zinnen, klanken en geluiden worden hun woorden versterkt en ondersteund. Deze non-verbale communicatievormen kunnen allemaal ervaren worden tijdens de lezingen en workshops.

Het beeld “Golem” van Koen Vanmechelen heeft een duidelijke band met de thematiek van getraumatiseerde jongeren. Jongeren die traumatische ervaringen meemaken, reageren meestal door te “bevriezen”. Net als de jongere is de “Golem” reus aan de buitenkant schijnbaar onbewogen. Het luik in de borst van de “Golem” vormt de toegang tot de binnenwereld. Daar heeft de kunstenaar een symbolische ruimte gecreëerd. De binnenkant van de “Golem” is een sacrale plek, net zoals bij ieder mens. Jongeren kunnen deze ruimte gebruiken om hun gedachten en gevoelens in kwijt te geraken, zoals bijvoorbeeld door tekeningen in zijn borstkast te steken. De “Golem” is dus een helper die leeft. Hij wordt niet gezien als therapie maar als een bemiddelaar tussen mens en heling.

De minigolems worden die dag symbolisch overhandigd door Koen Vanmechelen aan de meewerkende instellingen van het project “ Gevoelens in Beeld” : de centra voor geestelijke gezondheidszorg in Sint Truiden ( CGG), de scholen voor bijzonder onderwijs De regenboog en Zonnegroen, het opvangcentrum voor asielzoekers ( Fedasil) , de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en de stad Sint Truiden.

Met het 20-jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag en de resultaten van het onderzoek ‘Ik wil terug lachen zoals vroeger’ als uitgangspunt wil deze studiedag de aandacht richten naar het communiceren met kinderen en jongeren zonder papieren in het bijzonder. Het migratieverhaal is ook hun verhaal!