Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
  Werkstudent

  WAT:
  De combinatie van een studie in het hoger onderwijs met een job is helemaal niet eenvoudig. Daarom voorziet de PHL faciliteiten voor deze groep van studenten. Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten, …), op examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken, …) of op hulpmiddelen (bv. alternatieve mogelijkheid om colleges in te halen via Blackboard, …).

   

  VOOR WIE:

  Om in aanmerking te komen voor zulke faciliteiten, dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je bent in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in dienstverband met een omvang van minstens 80 uren per maand OF je bent een uitkeringsgerechtigde werkzoekende waarbij de opleiding kadert binnen een door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject naar werk;
  • je bent nog niet in het bezit van een tweede cyclus- of masterdiploma;
  • je bent ingeschreven in een werktraject. Dit is een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod. Vraag hiernaar bij je inschrijving.

   

  Indien je werk met een studie combineert, maar niet voldoet aan de voorwaarde van 80 uren tewerkstelling per maand, kan je eventueel faciliteiten aanvragen voor studenten in bijzondere omstandigheden

   

  HOE:

  Om faciliteiten te verkrijgen, dien je eerst het werkstatuut te bekomen. Dit kan je aanvragen bij de cel Studievoortgang (), die jouw situatie onderzoekt en het statuut opstelt. Je dient hiervoor wel de nodige bewijzen (werkcontract, …) mee te nemen.

  Vervolgens word je met je statuut doorverwezen naar de studentenbegeleider van je opleiding. Samen kunnen jullie enkele faciliteiten opstellen die voor jou een hulp zouden bieden. Nadien wordt jouw aanvraag inhoudelijk onderzocht door de studentenbegeleider, en je opleidingscoŲrdinator neemt een beslissing. Hierna ga jij naar de dienst Studentenadministratie om deze beslissing te ondertekenen.

  Jaarlijks dien je je faciliteiten en je statuut te vernieuwen. Ook hiervoor maak je best een afspraak met je studentenbegeleider.

  MEER WETEN:

  Download de infobrochure of ga te rade bij je studentenbegeleider.
  Wie de studentenbegeleider van je opleiding is, vind je terug in de rubriek departementale info.