Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Toetredingsovereenkomst versus studiecontract

Artikel 29. Toetredingsovereenkomst
Artikel 30. Studiecontract

 

Artikel 29. Toetredingsovereenkomst


Bij inschrijving of herinschrijving sluit je een toetredingsovereenkomst af met de hogeschool:
- je geeft daarmee te kennen dat je een traject in de hogeschool wil volgen
- je verklaart je ook akkoord met de onderwijs- en examenregeling van de hogeschool (die volgens behoorlijke inspraakprocedures is tot stand gekomen)
- je wordt geïnformeerd over je wederzijdse rechten en plichten en je krijgt de nodige wegwijsinformatie

Door de ondertekening van de toetredingsovereenkomst geniet de student ook van de collectieve verzekering die de hogeschool afsluit.

 

Artikel 30. Studiecontract


In het kader van deze toetredingsovereenkomst sluit je vervolgens in de hogeschool een studiecontract af. Dit contract wordt afgesloten en ondertekend ten laatste op de dertigste dag na je inschrijving.

Je hebt de keuze tussen drie soorten contracten:
- een diplomacontract
- een creditcontract
- een examencontract

De keuze van het contract hangt af van het doel dat je beoogt en van het studietraject.
Je kan in één academiejaar meerdere inschrijvingen nemen en op die manier eventueel ook contracten combineren.