Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
16.4. dpt. PHL-Education

Artikel 96.

Geschrapt.

 

Artikel 97. Regelmatige aanwezigheid 


Naast de algemeen geldende regels eist het departement voor de opleidingsonderdelen met een permanente evaluatie de regelmatige aanwezigheid van de student en de deelname aan oefen- en ontwerpopdrachten. Ongewettigde afwezigheid kan een reden zijn tot het ontnemen van de tweede examenkans in de laatste examenperiode.
Voor stage is een afzonderlijke stagegids voorzien met concrete te respecteren regels. Deze gids wordt bij de start van het academiejaar aan elke student bezorgd.