Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Rechtspositieregeling studenten

De rechtspositieregeling van de PHL omvat alle rechten en plichten van studenten aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL). Het bevat voor jou dus belangrijke en nuttige informatie.

Daarom raden we je absoluut aan de volgende rubrieken van de PHL-rechtspositieregeling door te nemen:

 • Algemene bepalingen
  • Artikel 1. Gelijke behandeling
  • Artikel 2. Openbaarheid van bestuur
  • Artikel 3. Onpartijdigheid
  • Artikel 4. Recht van verdediging
  • Artikel 5. Motiveringsplicht
 • Plichten van de studenten
  • Artikel 6. Aanwezig zijn
  • Artikel 6 bis. Aanwezig zijn tijdens de examens
  • Artikel 7. Plichten i.v.m. veiligheid
  • Artikel 8. Zorg voor infrastructuur
  • Artikel 9. Respecteren van het rookverbod
  • Artikel 10. Respecteren van het parkeerverbod
  • Artikel 11. Restaurants en cafetaria
  • Artikel 12. Raadplegen van berichten
  • Artikel 13. Toezien op persoonlijke goederen
  • Artikel 14. Respecteren van het copyright
  • Artikel 15. Gebruik van software, internet en E-mail
  • Artikel 16. Deelname studentenenquêtes
  • Artikel 17. Verbod gebruik GSM en laptop tijdens examens
  • Artikel 18. Studenten van dpt. PHL-Healthcare: omgaan met medicatie in praktijklokalen en skillslab
  • Artikel 18 bis. Specifieke leefregels in dpt. Business
 • Tuchtregeling
  • Artikel 19. Algemeen
  • Artikel 20. Ordemaatregelen
  • Artikel 21. Tuchtprocedure
 • Rechten van de hogeschool op werken van student
  • Artikel 22. Hogeschoolbrede regeling
  • Artikel 23. Regeling specifiek voor dpt. PHL-Arts and Architecture