Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Schakel- en voorbereidingsprogramma's

Indien je reeds een bachelordiploma behaald hebt, kan je via een schakel- of voorbereidingsprogramma doorstromen naar een masteropleiding.

Een schakelprogramma (SP) kan opgelegd worden aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Het programma beoogt het bijbrengen van de algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke disciplinaire basiskennis.
Dit programma bevat minimum 45 tot maximum 90 studiepunten. Het instellingsbestuur kan de omvang van een schakelprogramma op basis van eerder verworven kwalificaties of de resultaten van een bekwaamheidsonderzoek verminderen tot 30 studiepunten. Een verdere vermindering van de studieomvang kan enkel als blijkt dat uit eerder verworven kwalificaties de nodige wetenschappelijke voorkennis is verworven.

Een voorbereidingsprogramma (VP) kan worden opgelegd aan een student die niet in het bezit is van een diploma dat op rechtstreekse wijze toegang verleent tot de opleiding waarvoor hij wenst in te schrijven.

Meer info over deze programma's kan je hier raadplegen.