Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Studentenadministratie

Op de dienst studentenadministratie kan je terecht voor:

- allerlei vragen in verband met je studies
- je inschrijving
- je aanvraag tot laattijdige inschrijving
- ja aanvraag tot toelating op basis van bijzondere toelatingsvoorwaarden
- je inschrijving voor de taalproef
- je uitschrijving
- vragen in verband met je leerkrediet
- vragen in verband met je kinderbijslag
- je aanvraag tot studievoortgangsonderzoek
- afhalen van allerhande attesten zoals attesten voor bus- en treinabonnement, studieattesten, studentenkaart, ...
- betaling studiegeld en vragen hieromtrent
- verwerken van je aanvraag tot erkenning van EVC-EVK, vrijstellingen, geÔndividualiseerd traject, faciliteiten, wijziging contract
- melden van afwezigheden en het indienen van afwezigheidsattesten
- samenstellen en opvolgen van je studentendossier
- EHBO
- verloren voorwerpen