Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Woundmanagement

Korte omschrijving

Het postgraduaat Woundmanagement bereidt de verpleegkundige voor om als professional accuraat in te spelen op de vaak complexe zorgsituaties die de behandeling van diverse wondtypen met zich mee kan brengen. De keuze voor verbandmaterialen en lokale applicaties of technieken voor de behandeling van slecht genezende wonden wordt nog te vaak bepaald door traditionele opvattingen. Omdat er veel moderne en efficiŽntere verbandmaterialen tijdens de laatste decennia zijn ontwikkeld, is een continue vorming omtrent aspecten die de wondheling beÔnvloeden, noodzakelijk. Het aanbod van talloze wondzorgproducten maar ook de diversiteit aan protocollen, al dan niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maakt het voor de verpleegkundigen moeilijk om met betrekking tot wondbehandeling een op evidenced based practise gerelateerde besluitvoering te realiseren. Dit postgraduaat biedt de verpleegkundige de nodige handvaten aan om zorg op maat van de cliŽnt te bieden. Voor het academiejaar 2013-2014 werd voor de opleiding een verlenging van de erkenning voor betaald educatief verlof toegekend aan de PHL.

Praktijkgetuigenis

Thuisverpleegkundigen worden steeds vaker geconfronteerd met meer complexe zorgen. PatiŽnten worden vroeger uit het ziekenhuis ontslagen. Door de vergrijzing zijn er meer chronische zieken met een vaak complexe pathologie. En er zijn ook steeds meer mogelijkheden om specifieke verzorgingen en nazorg thuis uit te voeren.
Met de toename van de techniciteit van de zorg, stijgt ook de behoefte aan meer gespecialiseerde kennis van de thuisverpleegkundige. De vaste wijkverpleegkundige moet polyvalent inzetbaar zijn. De verschillende referentieverpleegkundigen moeten hem/haar met hun deskundigheid in hun specifiek terrein – waaronder wondzorg – ondersteunen.
De opleiding Woundmanagement is voor het Wit-Gele Kruis Limburg een extra troef om de kwaliteit van wondzorg in de thuisomgeving verder te verbeteren.
Luc Bijnens - Directeur Wit-Gele Kruis Limburg - www.witgelekruis-lim.be

Student getuigenis

In september 2009 zijn we met een grote groep uit verschillende disciplines gestart met het postgraduaat Woundmanagement. Zowel thuisverpleegkundigen, ziekenhuisverpleegkundigen en docenten, ...  zijn hierin vertegenwoordigd. Zelfs collega’s vanuit Nederland participeren in de opleiding.

Door de toenemende keuze aan verbandmateriaal is een continue bijscholing zeker aan te bevelen. Een groot aantal wonden moeten niet enkel verzorgd worden, maar vraagt een multidisciplinaire aanpak vanuit de vaak complexe pathologie rond de patiŽnt (bijvoorbeeld een diabetische voet).  

In de lessen wordt er veel gebruik gemaakt van casussen waardoor we heel wat praktijkgerichte informatie krijgen.

Tevens hebben we niet enkel geleerd de lokale wondbehandeling te optimaliseren, maar eveneens onze blik te verruimen naar andere belangrijke variabelen die een invloed hebben op de wondheling. 

Ann & Lucie (oud-studenten postgraduaat Woundmanagement)

Klik hier voor meer informatie:

  • Over de opleiding
  • Praktische informatie
  • Folder
  • Inschrijven