Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
'Oudere' verplegers leren job tussen humaniorastudenten
5/7/2012

Het provinciebestuur en de VDAB gaan in Zuid- en Noord- Limburg een campagne starten om mensen 'als tweede kans' opnieuw te laten studeren voor verpleger of zorgkundige.Het is de bedoeling dat ze samen met leerlingen beroepsonderwijs verpleegkunde de job leren.De komende jaren staan er heel wat nieuwe rustoorden in de steigers in Limburg. Komt daar nog bij dat de vergrijzing hier harder toeslaat dan in de rest van Vlaanderen.

Maar om al die oudere mensen te helpen, is personeel nodig."De voorbije jaren hebben we actief campagne gevoerd om jongeren te stimuleren om te kiezen voor een job als verpleegkundige of in de zorg. En dat heeft effect gehad: in 10 jaar tijd is het aantal 18-jarigen voor die opleidingen verdubbeld", zegt gedeputeerde Frank Smeets.

Plafond

Daar zitten ze dus zo goed als aan het plafond. Maar VDAB en provincie zien een nieuwe groeimarkt in de 'tweedekansers': mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of andere job maar nooit verpleegkunde gestudeerd hebben. "We gaan ons specifiek richten op Zuid- en Noord-Limburg, omdat we merken dat er daar te weinig arbeidskrachten zijn. In Hasselt hebben we op dit moment genoeg mensen die deze tweedekansopleidingen volgen." Concreet gaat het over de zogenaamde HBO5-opleiding: hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (in een verkort traject). "We doen dat samen met de humaniora's, er komen geen nieuwe opleidingen: we huren in feite capaciteit of uren in de scholen", verduidelijkt Luc Smeets van VDAB.

Vacatures in de zorg zijn er in elk geval genoeg: het afgelopen jaar alleen al kwamen er 769 binnen bij VDAB-Limburg. De P HL start in september trouwens ook met de nieuwe opleiding multidisciplinaire ouderenzorg.