Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Hogeschoolstudenten leren jongeren leren
3/7/2012

Twaalf leerlingen van middenschool Sint-Jan en vijf leerlingen van middenschool OLVI werden afgelopen schooljaar ondersteund door zeventien laatstejaars van dpt. PHL-Education van de PHL

"In dit zogenaamd tutoringproject is vooral aandacht besteed aan leren leren en goede leerattitudes", zegt Danny Vanschoonbeek van middenschool Sint-Jan. "Tijdens de huisbezoeken werden de ouders ondersteund zodat de ouderbetrokkenheid ouders ondersteund zodat de ouderbetrokkenheid toeneemt en dat de ouder de begeleidende en ondersteunende rol van de student overneemt. Uit de evaluatie bleek dat het een leuk en nuttig project is. Daarna speelde de leerling samen met zijn student een volksspel zodat ze ook de kans kregen om elkaar op een andere manier te leren kennen."