Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Ergotherapie studeren en werken of zorg voor je gezin: wij helpen je zo goed mogelijk!

Voor wie is deze informatie?

Voor werkstudenten, oudere studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben of studenten met bijzondere omstandigheden. Indien je tot een van deze / beide groepen behoort en graag het diploma Bachelor in de ergotherapie behaalt, willen we je - via aangepaste trajecten en faciliteiten - deze kans bieden.

De opleiding Ergotherapie van de PHL heeft ruim 10 jaar ervaring met probleemgestuurd onderwijs (PGO). PGO integreert biomedische (zoals anatomie en fysiologie), humane en ergotherapeutische wetenschappen in de verschillende opleidingsonderdelen.
Door deze vorm van onderwijs wordt je kritische blik aangescherpt en leer je de theoretische kennis meteen te vertalen naar concrete situaties. Praktijk en theorie sluiten op elkaar aan. De beperkte contacturen (13 uur/week voor jaar 1 en 2) gecombineerd met afstandsonderwijs, zelfstudie en begeleide opdrachten maken deze opleiding interessant voor werkstudenten of studenten met bijzondere omstandigheden.

Ook het feit dat de opleiding modulair is opgebouwd, maakt het mogelijk om op verschillende momenten van het academiejaar in te stappen.

Meer info over de opleiding Ergotherapie vind je hier.
Bekijk ook de studiegids 2012-2013.

Werkstudent

Studenten kunnen zich per academiejaar bij de dienst Studentenadministratie van de PHL laten registreren als werkstudent. Het werkstudentenstatuut wordt toegekend aan studenten die zich hiervoor registreren en een attest of bewijsstuk kunnen voorleggen dat bevestigt dat ze voor minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn. Meer informatie vind je hier.

Student met bijzondere omstandigheden

Er zijn omstandigheden die beperkingen opleveren voor je studie in de gezinssituatie (student met kinderen, alleenstaande ouder, echtscheiding van ouders van student of van student zelf, ...). Je combineert werk en studie, waarbij de voorwaarde van 80 uren/maand tewerkstelling niet behaald wordt, er zijn financiŽle problemen (instaan voor eigen financiering van studies, vervangingsinkomen van OCMW, ...).