Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Studiegids 2012-2013

Doel en opbouw van de studiegids

Het doel van deze studiegids is elke student op de hoogte te brengen van de algemene regelgeving en van alle informatie en afspraken die hogeschoolbreed gelden. De student wordt geacht de regels en de afspraken van de studiegids te kennen en te aanvaarden.

Een student die zich inschrijft, sluit een toetredingsovereenkomst af met het bestuur van de hogeschool, die de voorwaarden van de overeenkomst bepaalt. Met de voorwaarden van de overeenkomst bedoelt de decreetgever de onderwijs- en examenregeling, de rechten en plichten van bestuur en student (rechtspositieregeling) en de informatie die de student nodig heeft om in de hogeschool zijn weg te vinden. Door zich in te schrijven verklaart de student zich akkoord met die algemene voorwaarden die je terugvindt in de onderwijsregeling, de examenregeling en de rechtspositieregeling studenten. Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt in het kader van een samenwerkingsverband met een andere hogeschool of universiteit, heeft de reglementering die tussen de samenwerkende onderwijsinstellingen werd afgesproken, voorrang op de bepalingen van het PHL- reglement (zie verder).

De studiegids kan geraadpleegd worden op de website van de hogeschool. De student wordt geacht de regels en de afspraken van de studiegids te kennen en te aanvaarden.

In geval van manifeste vergissingen of onvoorziene omstandigheden wordt de studiegids op de website bijgewerkt, studenten worden hiervan op de hoogte gebracht.


Volgende informatie kan geraadpleegd worden in de studiegids:

Samenwerkingsverbanden andere instellingen hoger onderwijs

Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt in het kader van een samenwerkingsverband met een andere hogeschool of universiteit, heeft de reglementering die tussen de samenwerkende onderwijsinstellingen werd afgesproken, voorrang op de bepalingen van het PHL- reglement. Hieronder kunnen de betreffende reglementering in het kader van deze samenwerkingsverbanden worden geraadpleegd.

Samenwerking Master in de Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

 

 

Samenwerking Vroedkunde