Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
PHL-start met een opleiding AUTI-coach
17/4/2012

Autisme is een ingrijpende handicap. Heel wat mensen met autisme hebben moeite met het organiseren van hun leven en het zelfstandig functioneren in onze gecompliceerde samenleving. Ze hebben nood aan een persoon die hen gidst. Die behoefte aan een coach kan heel intensief zijn. Een dagelijkse begeleiding door een deskundige doet de kwaliteit van het leven enorm toenemen. Soms volstaat een persoon bij wie  men af en toe terecht kan om wat uitleg, die duidelijkheid geeft en wat houvast biedt. Met die steun kan de persoon met autisme weer en heeft men een mogelijke crisissituatie voorkomen.

De nood aan in autisme opgeleide coachen zal in de nabije toekomst sterk groeien. De overheid speelt daar op in met experimenten met persoonsgebonden budgeten, en het lopende persoonlijk assistentie budget (PAB). Er is de stijgende interesse om mensen met autisme actief in te zetten in het werkveld.  Meer en meer ouders kiezen voor inclusief onderwijs voor hun kinderen met autisme, waarbij de nood ontstaat aan flankerende ondersteuning door een in autisme opgeleid persoon.  Eenzelfde beweging zien we in het opstarten van meer en meer initiatieven rond begeleid zelfstandig wonen.

Het is een misverstand dat elke therapeut, zorgverlener, leerkracht, arbeidstrajectbegeleider zonder bijkomende opleiding mensen met autisme kan coachen. De voorwaarde om een goede autisme coach te zijn is inzicht te hebben in autisme, en de invloed van de omgeving op de persoon met autisme.

Om in te spelen op die groeiende nood aan goed opgeleide auti-coachen organiseert de PHL een postgraduaat opleiding AUTI-coach. De PHL kan daarbij haar ervaring in autisme - opleidingen inzetten. De opleiding start in september, meer info www.phl.be/postgraduaten