Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
UD Woonlabo vestigt zich in Hasselt
30/3/2012

In 2013 opent in Hasselt het Universal Design Woonlabo. Het eerste initiatief in Vlaanderen dat focust op Universal Design en meegroeiwonen. Dit UD Woonlabo is een multidisciplinair concept waar architecten, interieurarchitecten, ergotherapeuten, de zorgsector en bedrijven samenwerken om een toegankelijke woning voor iedereen te realiseren. Deze demonstratiewoning zal voor iedereen bezoekbaar zijn. Daarnaast zal je hier terecht kunnen voor advies m.b.t. toegankelijkheid, Universal Design en meegroeiwonen.

In aanwezigheid van gedeputeerde Mieke Ramaekers, gedeputeerde Marc Vandeput, gedeputeerde Frank Smeets (tevens voorzitter van de PHL), directeur Ben Lambrechts (PHL) en directeur Mieke Broeders (TGB) werd op vrijdag 30 maart de symbolische eerste steen gelegd aan het ‘UD Woonlabo’. De renovatiewerken van de conciergewoning op de site van PHL-Healthcare te Hasselt zullen nog 6 maanden in beslag nemen. De doelstelling is op zoek te gaan naar toepassingen die wonen een leven lang comfortabel en kwalitatief mogelijk maken en dit in elke fase van hun leven.

Oud Moederhuis

De vroedvrouwschool in Hasselt was de eerste in haar soort in Limburg en heeft dus een sociaal en historisch belang. Daarom is het gebouw, inclusief de conciërgewoning sinds 2008 beschermd erfgoed. Deze oude conciërgewoning met typisch stadskarakter wordt verbouwd tot een demonstratiewoning, bestaande uit twee modeleenheden, die voor het grote publiek bezoekbaar zullen zijn. Inhoudelijk ligt de focus op het behoud van woon- en levenskwaliteit. Daarom wordt er een toegankelijke en bruikbare woning gerealiseerd. Dit wordt een woning die ‘mee kan groeien’ met wensen en noden die tijdens een mensenleven evolueren. In het UD Woonlabo zullen voorbeelden getoond worden van badkamers, keukens, woonkamers, slaapkamers, …  die een voorbeeld zijn van Universal Design of ontwerpen voor iedereen. Met het UD Woonlabo wordt gestreden voor slimme ontwerpen waar aanpasbaarheid , flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid centraal staat.

Universal Design

Universal Design is gebruiksvriendelijk, mooi, praktisch en toegankelijk ontwerpen voor iedereen. Bij deze manier van ontwerpen wordt steeds rekening gehouden met 7 belangrijke principes: hetgeen ontworpen wordt moet voor iedereen bruikbaar zijn, het moet flexibel zijn in gebruik, eenvoudig en intuïtief te gebruiken, verstaanbare informatie hanteren, een marge voor vergissingen incalculeren, een beperkte inspanning vergen van de gebruiker en rekening houden met geschikte afmetingen en gebruiksruimten voor iedereen.“Een eigentijds  voorbeeld hiervan is de inloopdouche, mooi,  praktisch, onderhoudsvriendelijk en comfortabel voor iedereen. Mits goede maatvoering  en juiste detaillering is dit een uitstekend  voorbeeld van Universal Design.  Het komt er op aan om woningen en interieurtoepassingen te realiseren die niet specifiek ontworpen worden voor personen met een beperking maar voor alle gebruikers. Een dergelijke woning  is niet alleen wat het gebruik betreft een goede zaak maar heeft een hogere marktwaarde. Ze is immers beter verhuur- en verkoopbaar voor een waaier van bewoners. Bovendien zal de nood aan toegankelijke woningen door de vergrijzing in de toekomst sterk toenemen. Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst”, aldus Mieke Broeders, algemeen directeur van Toegankelijkheidsbureau en Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Het UD Woonlabo  demonstreert ook het principe van meegroeiwonen.   Zelfs in een geklasseerde stadswoning  tonen wij aan dat het voorzien van een opdeling in twee wooneenheden er voor kan zorgen dat  meerder generaties in één woning comfortabel kunnen wonen.  Het grootste voordeel van een meegroeiwoning is dat de woning kan worden aangepast aan haar bewoners en niet omgekeerd. Vooruitzien in het concept van de woning vraagt nauwelijks een meerkost, maar maakt levenslang wonen in je eigen huis mogelijk.  In dit kader werd er reeds heel wat kennis opgedaan door experten van de PHL en het Toegankelijkheidsbureau.

 Samenwerking met 30 bedrijven

Het UD Woonlabo geeft dit thema vanaf 2013 een fysiek ankerpunt in Vlaanderen en zal 3 functies vervullen: Het bezoekerscentrum zal openstaan voor het grote publiek dat er ook terecht kan voor advies en informatie. Men kan er terecht voor demonstraties van goede voorbeelden op het vlak van mooie, gebruiksvriendelijke producten en woningelementen.  Een tweede belangrijke functie is onderzoek: in samenwerking met bedrijven zullen nieuwe producten getest worden in een realistische context. Nu reeds zijn er 30 bedrijven uit binnen –en buitenland betrokken bij de realisatie. Tot slot zullen in het UD Woonlabo naast thematische tentoonstellingen ook congressen, vormingssessies en symposia georganiseerd worden.  Het  UD Woonlabo zal ter beschikking staan van het grote publiek, van bouwers en verbouwers die op zoek zijn naar inspiratie voor levenslang ‘meegroeiwonen’. Maar ook specialisten, zoals architecten, projectontwikkelaars, ontwikkelaars van innovatieve interieurelementen, specialisten in domotica, ergotherapeuten, zorgmanagers, installateurs, aannemers, vinden hier academische en professionele partners. Het UD Woonlabo, een uniek voorbeeld voor het wonen van nu, voor later  en voor iedereen, voor alle (ver) bouwers  jong of oud. Het project is een initiatief van de Provinciale Hogeschool Limburg in samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau vzw. Inmiddels zijn er ook meer dan 30 bedrijven betrokken bij de realisatie. Deze bedrijven zijn specialisten in badkamers, keukens, domotica etc. Zij ontwikkelden zelf toepassingen die nu in het UD Woonlabo tentoongesteld, uitgetest en gedemonstreerd zullen worden. 

Het project, dat voor een investering van 1,2 miljoen euro staat, wordt mede gerealiseerd met steun van de Europese Unie het Doelstelling 2 - programma voor Vlaanderen 2007-2013 (EFRO), de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Limburg en de stad Hasselt.

Verschenen

Meer info, foto's en plannen over dit project vind je hier:

- UD Woonlabo, voor nu, voor later, voor iedereen

- Het Belang van Limburg, speciale editie UD Woonlabo 

- Studio TVL http://www.woonlabo.be/video/pers/studio_tvl