Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Met ‘LEF’ stappen docenten verpleegkunde van de Provinciale Hogeschool Limburg terug naar de werkvloer van het Jessa ziekenhuis.
9/3/2012

Het LEF-traject, wat staat voor Leren – Ervaren – Functioneren, is een samenwerkingsinitiatief tussen de opleiding verpleegkunde van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en het Jessa Ziekenhuis. Het is een uniek samenwerkingstraject tussen opleiding en werkveld. De bedoeling is om elk academiejaar meerdere lectoren, die voltijds aan de hogeschool zijn tewerkgesteld, zeven weken als verpleegkundige te laten meewerken binnen diverse specialismen. Uit onderzoek blijkt dat leren door ervaren in een reële werkcontext de meest zinvolle leervorm is voor studenten. De PHL past deze methodiek nu ook toe voor de lectoren van de bacheloropleiding in de verpleegkunde. Dankzij de financiële inbreng van de partnerinstelling, het Jessa Ziekenhuis, kunnen jaarlijks drie lectoren opnieuw het verpleegkundig werk aan den lijve ondervinden om daarna hun opgedane kennis en vaardigheden te delen met hun studenten.

Anja Depoortere, opleidingscoördinator Professionele Bachelor in de verpleegkunde, stelde haar lectorenkorps voor om werkplekleren in de zuiverste vorm op te zetten voor voltijdse leerkrachten. Het team reageerde enthousiast en een aantal lectoren stelden onmiddellijk hun kandidatuur om te participeren aan het LEF-traject. Zelfs voor volgend academiejaar hebben zich nieuwe collega’s kandidaat gesteld.

Ludo Meyers, directeur patiëntenzorg binnen het Jessa ziekenhuis was dadelijk bereid om mee te investeren in dit project, waarbij voor personeel van het Jessa ziekenhuis ook aan uitwisseling werd gedacht. “Als lectoren zich verdiepen in de praktijk, waarom zouden we dan geen verpleegkundigen laten participeren aan het onderwijs? Het Jessa Ziekenhuis heeft tal van medewerkers met een grote expertise op specifieke deeldomeinen. Zij geven deze deskundigheid graag door. Deze samenwerking zal de studentencoaching door stagementoren en stagebegeleiders tijdens de stage alleen maar ten goede komen en de afstand tussen ieders functioneren verkleinen.”

Lieve , Kim  en Joachim  zullen vanaf 12 maart 2012 hun LEF-traject opstarten. Ze hebben alle drie praktijkervaring opgebouwd vooraleer de overstap naar het hoger onderwijs te maken. Maar ze zijn ondertussen al meerdere jaren voltijds actief binnen de opleiding verpleegkunde aan de PHL. Zij kiezen niet voor de meest eenvoudige zorgafdelingen binnen het ziekenhuis. Kim start in het operatiekwartier, Lieve, met al 27 jaar onderwijservaring, heeft gekozen voor de afdeling intensieve zorgen en Joachim zal werkervaring opdoen op de dagkliniek oncologie. Dit engagement getuigt van een serieuze dosis ‘LEF’. Ze moeten aan de slag met collega verpleegkundigen die oud-studenten (alumni) van hen zijn.

Geert Masuy, directeur Personeel & Organisatie van de PHL, wil dit type van leertrajecten voor leerkrachten verder stimuleren. Hij steunt de gedachte dat leidinggevenden moeten zoeken naar samenwerkingsinitiatieven met het werkveld. Zo kan het onderwijs innoveren in deze tijden van financiële en economische schaarste.

“Het departement PHL-Healthcare wil een voortrekkersrol opnemen wat betreft het creëren van een optimale groei- en leeromgeving voor zowel studenten als lectoren. De beste lectoren zijn vaak diegenen die voldoende geboeid kunnen vertellen over eigen ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk”,  vindt het departementshoofd Roald Nelissen.