Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Samenwerking voor duurzaam groen in de stad Hasselt
1/2/2012

Op 1 februari 2012 tekenen de stad Hasselt, het dpt. PHL-Bio en CNL een samenwerkingsovereenkomst i.v.m. duurzaam groen in de stad Hasselt. De Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) is de enige hogeschool in Limburg en Brabant die jongeren opleidt tot GROENMANAGERS op het niveau van professionele bachelor. Deze groenmanagers staan in voor de duurzame aanleg en het beheer van de groene ruimte.

Om dat zo concreet mogelijk te leren tijdens de studies hebben deze studenten-groenmanagers plaatsen in de omgeving nodig waar ze hun creatieve ideeën kunnen uitwerken,…waar ze aan werkplekleren kunnen doen. Bovendien haalde het departement Bio heel wat expertise aangaande groen in huis sinds de oprichting van de afstudeerrichting ‘Groenmanagement’ in 2004. Die expertise situeert zich in de sectoren natuur- en bosbeheer, openbaar groen en boomkwekerij en tuinaanleg en –onderhoud, hetgeen ook de 3 keuzemogelijkheden tot specialiseren zijn in het afstudeerjaar. Het Departement Bio houdt de vinger aan de pols in deze ook snel evoluerende sector door zelf onderzoek te doen en lopende onderzoeken op de voet te volgen.

Het Centrum voor Natuur- en landschapsbeheer (CNL) is een samenwerkingsovereenkomst tussen PHL, provincie Limburg, de Winning-vzw Groenwerk en Limburg.net. CNL is actief in de sectoren natuur, bos, landschap en openbaar groen met als kerntaken o.m. het geven van vorming aan medewerkers van groendiensten en het geven van advies aan gemeenten en steden omtrent het ecologisch en natuurvriendelijk inrichtingen van de openbare omgeving.  Verhogen van de natuurwaarde, de kwaliteit en de duurzaamheid staan steeds centraal bij CNL.

Hasselt, de Limburgse provinciehoofdstad, deinst er niet voor terug om op een vernieuwende manier over het groen te denken. Dat uit zich in het nul-gebruik van pesticiden voor het beheer van het openbaar groen en alle verhardingen, de aanleg van een geboortebos,  het uitdelen van broeikasbomen, het aanleggen van een verticale tuin, het inplanten van kenniscentra zoals de Kruidentuin van Herkenrode, het deelnemen aan internationale groenwedstrijden zoals Entente Florale, het aanleggen van een strooibos,  het consequent invoeren van speelpleintjes voor elke wijk , het aanleggen van een Amber-tuin in Kiewit, een Elfde Liniestraat mèt plaats voor groen in de toekomst. Hasselt is m.a.w. een stad die door middel van haar groen aantrekkelijk en leefbaar wil zijn voor Hasselaren en bezoekers. 

De samenwerking houdt in dat de partners van mekaar kunnen leren, steeds met deze gedachte: alle partners moeten er beter van worden en dat gaat gebeuren of is al gebeurd als volgt:

-Hasselt fungeert als stageplaats voor de 3de jaarsstudenten en reikt onderzoeksthema’s of probleemstellingen aan die kunnen uitgewerkt worden tot een bachelorproef.

-Delen van beheerplannen voor de vele Hasseltse parken, bermen, bossen,… worden uitgewerkt door studenten én docenten. Zo is het werk van studenten niet enkel een oefening maar de resultaten van hun werk zullen daadwerkelijk bruikbaar zijn. Zo komen studenten dichter bij de realiteit, raken beter georiënteerd in het beroepenveld en worden ze optimaal getriggerd om te streven naar kwaliteit.

-CNL zorgt waar nodig voor ondersteuning en werkt desgevallend specifieke opleiding uit.

Hasselt heeft er het voordeel bij dat bepaalde dossiers met de hulp van studenten kunnen afgewerkt worden en kunnen ingediend worden bij betrokken instanties. Hasselaren zelf krijgen kansen om mee te denken over het groen voor hun leefbare stad.  Docenten van de PHL, medewerkers van CNL en de groenbeheerders van de stad (van groenarbeider tot groenambtenaar) zijn elkaars hulplijnen en bevorderen elkaars deskundigheid.

Het is de eerste keer dat een Limburgse groendienst van een gemeente of een stad een dergelijke langlopende samenwerkingsovereenkomst afsluit met een hogeschool. De bestaande sporadische samenwerking evolueert naar een doordachte  continuïteit zoals een vrijage evolueert naar een verloving.

Verschenen

Zie hier het artikel verschenen in de krant Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=8T3LMSLT