Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Eerste ergotherapeuten in de thuiszorg studeren af
14/12/2011

Vanaf januari 2011 kon men in het kader van het woonzorgdecreet regionale dienstencentra en bepaalde mutualiteiten ergotherapeutisch advies en begeleiding aan huis aanbieden. Deze centra werken nu  met ergotherapeuten samen om dit te realiseren. Kortom: de thuiszorg is een belangrijk werkdomein voor de ergotherapie geworden! Op woensdag 14 december studeerden 23 ergotherapeuten in de thuiszorg af aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL).

Inhoud en doelgroep

 Deze kortdurende opleiding kadert binnen de Expertisecel ouderenzorg PHL-Healthcare en wordt georganiseerd in samenwerking met CM Limburg. Deze opleiding bereidt je voor om als ergotherapeut in te spelen op de specifieke mogelijkheden en behoeften van ouderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Het is gericht op kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden en het trainen van een professionele zorgattitude.De doelgroep en toelatingsvoorwaarden richten zich voornamelijk naar professionele bachelors in de ergotherapie

 Opbouw en onderwijsconcept

 De opleiding bestaat uit een programma van 4 studiepunten en omvat 40 contacturen verspreid over 7 lesdagen. Iedere lesdag behandelt een thema en wordt zowel theoretisch als praktijkgericht benaderd volgens

de principes van Opdracht Gestuurd Onderwijs.

 Tewerkstellingskansen

 Limburg is een echte ‘thuiszorgprovincie’. De bevolking vergrijst er ook sneller dan in de rest van Vlaanderen. CM Limburg staat thuiszorgpatiënten en hun mantelzorgers bij met raad en daad. De consulenten en maatschappelijk werkers van CM weten dan ook als geen ander welke noden er zijn en waar extra ondersteuning in de organisatie van de thuiszorgsituatie wenselijk is. Het ziekenfonds is zeer tevreden met de belangstelling van ergotherapeuten voor de PHL-vervolgopleiding Ergotherapie Aan Huis Bij Ouderen. Hun deskundig advies en begeleiding zal de zelfstandigheid en de mobiliteit van veel thuiszorgpatiënten immers verbeteren.
Lizy Cosemans, Directeur Dienstverlening CM Limburg: “Wie door ziekte of ouderdom geconfronteerd wordt met beperkingen, zit soms echt met de handen in het haar. Mensen vragen zich af of ze hun vertrouwde omgeving thuis noodgedwongen zullen moeten verlaten. Nochtans kunnen hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning ervoor zorgen dat thuiszorgpatiënten hun zelfvertrouwen terugwinnen. En dat hoeft niet noodzakelijk veel geld te kosten! Een ergotherapeut in de thuiszorg is volgens ons een onmisbare schakel in de dienstverlening aan thuiszorgpatiënten.”

 Zoals bepaald in het Vlaams Woonzorgdecreet bieden de mutualiteiten vanaf 1 januari 2012 ergotherapeutische begeleiding aan huis aan in hun dienstverlening. Lizy Cosemans: “In januari start CM Limburg met de dienst Thuis Blijven Wonen. We zorgen voor advies over woningaanpassingen en ergotherapeutische begeleiding aan huis. Onze leden kunnen beroep doen op ons voor advies over technologische oplossingen, aanpassingen aan de woning, de aanschaf van hulpmiddelen of valpreventie. Op doorverwijzing van een ziekenhuis, een thuiszorgwinkel of woonzorgvoorzieningen (bv. een dienst voor thuisverpleging) organiseert onze ergotherapeut bovendien tot drie begeleidingssessies aan huis. Ons uitgangspunt is dat iedereen die thuis wil blijven wonen, dat ook moet kunnen. Zo lang mogelijk. Door de inzet van onze ergotherapeuten versterken wij ons CM-Thuiszorgplan.”

Verschenen

Lees het artikel in Limburg Actueel: http://www.limburg-actueel.be/index.php?option=com_content&task=view&id=13476&Itemid=116

Lees het artikel in Het Nieuwsblad: http://www.hetnieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=RE3JKBI0