Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
AIDS- PREVENTIEKIT is unieke initiatief in Vlaanderen
30/9/2011

De opleiding vroedkunde Limburg stuurt studenten niet naar het Zuiden zonder aids preventieKIT.

Studenten vroedkunde van de PHL en KHLim die naar het Zuiden trekken in het kader van ontwikkelingssamenwerking en een stage lopen in een verloskamer krijgen vanaf het academiejaar 2011-2012 een aids preventieKIT mee. Via dit unieke initiatief in Vlaanderen vertrekken zo 11 studenten vroedkunde Limburg met extra bagage naar het buitenland.

Dit weekeinde vertrekken er 3 laatstsejaarsstudenten naar Suriname en 3 studenten naar Senegal. In het najaar vertrekken er nog eens 3 studenten naar Mali en 2 studenten naar Tanzania. Bijkomend gaan er 6 studenten van het tweede opleidingstraject mee op inleefreis naar Tanzania.

 

Dit weekeinde vertrekken er 3 laatstsejaarsstudenten naar Suriname en 3 studenten naar Senegal. In het najaar vertrekken er nog eens 3 studenten naar Mali en 2 studenten naar Tanzania. Bijkomend gaan er 6 studenten van het tweede opleidingstraject mee op inleefreis naar Tanzania.

“Het risico op besmetting is in al deze landen hoog, en de handelingen bij zwangerschap en bevalling zijn risicovol”, aldus Hilde Curinckx, initiatiefneemster en internationaal coördinator Vroedkunde Limburg. “We zijn erg begaan met de veiligheid van onze studenten. Dat is prioritair. Zowel de KHLim, als de PHL waren meteen akkoord met het voorstel. Ik heb contact opgenomen met prof. E Florence van het Tropisch Instituut voor meer informatie en overlegd met het Jessa-ziekenhuis, waar onze studenten trouwens ook de nodig vaccinaties krijgen”.

De intense voorbereiding op een stage in het buitenland werd dit jaar uitgebreid  met de nodige richtlijnen voor het gebruik van de aids-preventiekits door Dr. Cartuyvels en prof. Gyssens (vaccinatiecentrum Hasselt). Deze KIT omvat een uitgeschreven procedure gebaseerd op de procedure van Artsen Zonder Vakantie met een stappenplan en contactgegevens van het vaccinatiecentrum te Hasselt en een risicoanalyse, 10 testkit’s determine  HIV COMBO antigeen-antistoftest met EDTA capillaire tubes en 1 flesje controlevloeistof en Medicatie: Combivir® 2x1/d; Kaletra® 2x2/d.Studenten en ouders reageren enthousiast op dit initiatief. “Een hele geruststelling”, aldus de ouders, “deze kits zijn ontzettend duur en we stellen het dan ook ten zeerste op prijs dat Vroedkunde Limburg deze kost wil dragen en zo de veiligheid van onze kinderen wil waarborgen.”Het voorzien van Aids-preventiekits voor een stage in het Zuiden zal in de toekomst wellicht worden uitgebreid naar studenten van verpleegkunde.