Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
De opleiding Agro- en biotechnologie van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) scoort goed.
23/5/2011

Van de vijf hogescholen die deze opleiding in Vlaanderen aanbiedt, scoort de PHL het meest aantal keren goed. Dit is de conclusie nadat een externe visitatiecommissie in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad alle opleidingen Agro- en biotechnologie in Vlaanderen heeft bezocht.

De commissie heeft lof voor de goede afstemming tussen de opleiding en het werkveld waarin de afgestudeerden terechtkomen. Door te werken aan projecten, in samenwerking met het werkveld, worden studenten goed voorbereid op hun latere beroep. De studenten proeven met andere woorden al vroeg in hun opleiding van het werkveld waarin ze later terechtkomen, wat volgens de studenten zeer motiverend is.

Toch maken niet alle studenten na het behalen van hun diploma direct de overstap naar de arbeidsmarkt. Steeds meer studenten kiezen ervoor om nog een masterdiploma te behalen, bijvoorbeeld Biomedische wetenschappen aan de Uhasselt. Ook dat behoort dus tot de mogelijkheden.

De studenten in de opleiding krijgen les van een enthousiast en betrokken team van docenten. Ook over de studiebegeleiding tijdens de opleiding is de visitatiecommissie zeer tevreden. Wel vraagt de commissie nog meer inspanningen om kandidaat studenten voor te lichten. Om hieraan tegemoet te komen organiseert de opleiding open lesdagen, infodagen en ook introductiecursussen waar studenten hun voorkennis – indien nodig –kunnen bijspijkeren.

De opleiding heeft de laatste jaren een enorme toename van het aantal studenten gekend, maar dat heeft niet geleid tot het inboeten aan kwaliteit. Integendeel, de commissie is tevreden over het beleid van de opleiding en de wijze waarop de opleiding steeds aandacht heeft voor het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.