Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
Eerste ondernemersleerstoel in het hoger onderwijs in Vlaanderen
17/5/2011

In samenwerking met SOFIM Dienstengroep lanceert het departement PHL-Business van de Provinciale Hogeschool Limburg vandaag de eerste ondernemersleerstoel in het hoger onderwijs in Vlaanderen: de SOFIM Leerstoel - Postgraduaat KMO-Management. Het gaat concreet om een postgraduaat voor bachelors die de ambitie hebben om een eigen zaak op te starten of zich hier verder in willen bekwamen.

De nieuwe leerstoel aan de PHL richt zich naar:

·         houders van een bachelordiploma die (op termijn) een eigen zaak willen opstarten

·         of jonge ondernemers die al de eerste stappen gezet hebben en hun managementvaardigheden willen verbeteren.

Het is een opleiding met een interdisciplinaire aanpak tussen de verschillende onderdelen van het bedrijfsmanagement. Hierin komen modules aan bod als KMO-management, ondernemingsfinanciering en strategie, internationaal ondernemen, HRM in de KMO en innovatie & creativiteit. In de praktijk blijkt immers dat deze specifieke vaardigheden te weinig in de klassieke opleidingen aan bod komen om de nieuwe, startende ondernemers voldoende gewapend aan de start van een bloeiende carrière als zelfstandige te brengen.

Theorie meets Praktijk

Dat SOFIM Dienstengroep en de PHL (departement PHL-Business) elkaar hiervoor vinden, mag geen toeval zijn. Waar de PHL de academische en organisatorische invulling van het programma volledig onder de knie heeft, is SOFIM vanuit de praktijk de aanwezen partner om het postgraduaat inhoudelijk te stofferen. Op die manier wil de HR-Dienstengroep zich engageren om bij te dragen tot de kwaliteit en de uitstraling van het postgraduaat. “Via de leerstoel zullen wij een aantal actuele en relevante thema’s uitwerken, die aansluiten bij de concrete behoeften van de ondernemer,” zegt Frank Vols, algemeen directeur van SOFIM. “Bovendien zal jaarlijks uit één van de bestaande modules een thema gekozen worden dat tijdens een afsluitend event verder zal uitgediept worden. Wij willen tevens ons brede netwerk binnen de Limburgse KMO’s ter beschikking stellen van de PHL om de rekrutering van jonge en startende ondernemers te faciliteren.”

Nieuwe stap 

Voor de PHL betekent dit initiatief een nieuwe stap in de toenadering van projectmatig onderwijs en de echte bedrijfswereld. “We nemen al tal van initiatieven om onze studenten een getrouw beeld te schetsen van de alledaagse praktijk,” zeggen een trotse algemeen directeur Ben Lambrechts en departementshoofd Jean-Pierre Segers. “We vernoemen daarbij  initiatieven als manager@breakfast, NV Ondernemerstalent, manager academy, gastcolleges, business games, bedrijfsbezoeken, internationale uitwisseling en toegepast onderzoek.” “Met deze leerstoel breekt een volgende fase aan in het realiseren van ons doel om ondernemerschap in al zijn facetten zo dicht mogelijk bij de PHL-studenten te brengen.”, vult Frank Smeets (voorzitter PHL) aan.

“Erg belangrijk”

Volgens Jo Nelissen, oprichter en zaakvoerder van het succesvolle klimatisatiebedrijf ABN in Bilzen, is dit postgraduaat erg belangrijk. “We merken in de praktijk dat de kloof tussen onderwijs en de werkvloer vaak nog veel te groot is,” aldus de meervoudige laureaat van prestigieuze ondernemersprijzen. “Ieder initiatief dat ertoe kan bijdragen om het partnerschap tussen beiden in een vroeg stadium te versterken, moedigen wij ten zeerste aan. Dit unieke postgraduaat in het hoger onderwijs kan een invloedrijke rol spelen in het verhogen van de toegevoegde waarde van het regionaal bedrijfsleven.   Professionalisering van het ondernemerschap en kennisversnelling zijn in een startfase volgens mij daar een sterk wapen voor.”

 Inhoudelijk programma: folder als bijlage en via www.phl.be/kmo-management