Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
“Niet- Retour van afval kost Limburgse logistieke sector honderdduizenden euro's”
2/2/2011

Logistiek is een belangrijke sector voor Vlaanderen en Limburg: maar liefst 9.2% van het Vlaamse BBP en 210.000 Vlaamse jobs worden in de logistieke sector gecreëerd. Ook tijdens de economische crisis blijkt uitgerekend de sector logistiek  sterk bij te dragen aan de economische heropleving.  De logistieke sector in Limburg is  een speerpuntsector .   De logistieke bedrijvencluster(s) in Limburg zijn van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling van onze provincie.  Logistieke dienstverleners zijn meer en meer bezig met “value added logistics” en hebben nood aan performante logistieke bedrijfssoftware.

“De Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), departement business, is een actieve speler op het vlak van logistiek onderwijs en onderzoek.  Ook de inbedding in de belangrijke logistieke netwerken (Logistiek Platform Limburg, De Scheepvaart,…)   zijn pluspunten van onze strategische aanpak”, zegt departementshoofd Jean-Pierre Segers. Het is welbekend  dat de Limburgse en Vlaamse logistieke industrie een belangrijke Euregionale en Europese positie innemen en dat er, omwille van verschillende redenen, een toenemende behoefte bestaat aan hoogwaardig logistiek personeel.

Studiedag Retourlogistiek

Op dinsdag 21 december werd aan de PHL een studiedag georganiseerd met retourlogistiek als centraal thema.  Onder retourlogistiek wordt meestal verstaan het ophalen van kapotte, gebruikte of afgeschreven producten en/of verpakkingen.  Verder worden ook items als inspectie en tests, reparatie, vernietiging of doorverkoop, sortering, herverpakking en herdistributie als retourlogistiek beschouwd. Initiatiefnemer Dave Hendriks van de opleiding Logistiek licht toe: ”Uit onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) blijkt dat zo’n driekwart van geënquêteerde bedrijven (nationale en internationale verladers en logistiek dienstverleners in Vlaanderen) retourstromen heeft.  Toch hebben maar weinig bedrijven aandacht voor retourlogistiek.  Vaak hebben ze het nog niet eens met hun klanten besproken.  Als je weet dat deze logistieke kosten oplopen tot 6% van de omzet wordt het duidelijk dat bedrijven op deze manier veel geld liggen.”

Nog volgens Dave Hendriks: “Het opzet van de studiedag was dit zeer actuele thema onder de aandacht te brengen van de lokale bedrijven en de businessstudenten.  Met topsprekers uit vier zeer belangrijke economische sectoren voor Limburg, met name de bouw, de zorg, de distributie en de huisvuilophaling hebben we een programma op maat samengesteld.” Departementshoofd PHL-Business, Jean-Pierre Segers vult aan: “Met initiatieven als deze brengen we onze studenten in contact met de meest actuele evoluties in hun specifieke opleidingsdomein.  Daarnaast vervult de PHL op deze manier haar maatschappelijke rol door dienstverlenend op te treden naar het werkveld.”