Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
LASAGNESTRUIKEN TEGEN VANDALISME
2/2/2011

Op vrijdag 21 januari verwelkomt PHL in Hasselt 250 ingeschrevenen voor het tweede “groeninnovatieforum”. Dit forum, georganiseerd door KATHO, Provincie Limburg en het dpt. PHL-Bio van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) brengt gedurende de ganse dag  vakmensen uit de groene sector samen. Specialisten in openbaar groen, tuinaanleg en boomkwekerij lichten nieuwe groen-tendenzen of onderzoeken toe. Ook de PHL stuurt een spreker die het zal hebben over openbaar groen dat tegen een stootje kan met andere woorden vandalismebestendig groen. Bij vandalisme stelt iedereen zich de typische vandalenstreken voor maar het groen heeft dagelijks te lijden onder onjuist gebruik

Ontwerpers van de publieke ruimten ontwikkelen schitterende ideeën voor schitterende gebruikers. Beheerders spelen alle troeven uit om het eindbeeld te bereiken maar dat is gerekend buiten de groep groengebruikers die niet zo liefdevol met het groen omgaan als ontwerpers en beheerders hopen. Sporen van vernieling zijn te merken in het groen na een groot evenement zoals een kermis en beheerders kunnen erna van voor af aan opnieuw beginnen. Tegen dat de beplanting hersteld is, is het opnieuw tijd voor hét grote evenement. Met aangepaste plantenkeuzes en planttechnieken gecombineerd met een goed beheer kunnen nochtans de gewenste eindbeelden bereikt worden. Good practices, her en der verzameld in Vlaanderen, tonen oplossingen die direct inzetbaar zijn in het groen van de eigen gemeente.  

 Dat dit onderwerp een probleem is van vele groenbeheerders blijkt uit het hoge aantal inschrijvingen voor deze sessie. De studenten van de opleiding “groenmanagement” van het departement Bio krijgen over dit onderwerp uitgebreid les zodat zij later in het werkveld meteen dit probleem kunnen aanpakken.

 Vandalisme volgens de beheerders:
Voorbeeld 1: Als je een beplanting van struiken zodanig scheert  dat de struiken een soort van ‘lasagne’ vormen, dan kan zwerfvuil er niet meer tussenin vallen (want zwerfvuil achterlaten is ook een vorm van vandalisme) en dan kunnen de beheerders het gemakkelijker verwijderen.

Voorbeeld 2: Als je tijdens het ontwerp van een park reeds op kruispunten van paden,  beplantingen voorziet in de vorm van geschoren blokken dan worden de hoeken niet afgesneden door fietsers en voetgangers.

Voorbeeld 3: Net zoals de cruciale naden van een jeans eens extra overstikt worden of voorzien worden van een revet tegen het uitscheuren of loskomen, zo kunnen bij beplantingen de plantaantallen flink opgedreven worden op de hoeken en/of  kunnen er bij aanplant grotere maten worden voorzien. Bij beplantingen zijn het immers ook de hoeken en randen die het gevoeligst zijn voor beschadigingen.

 Vandalisme volgens de letter:

Voorbeeld 4: De truc voor de “echte” vandalenstreken in het groen is om ze te voorkomen en als het toch gebeurt, de schade zo snel mogelijk te herstellen. Bloembakken op bruggen moeten zo stevig verankerd zijn dat de uitzinnige vandaal zich al van goed materiaal moet voorzien om ze los te krijgen. Plukt die vandaal uit pure colère dan maar de planten eruit, dan moet zo snel mogelijk een nieuwe bak gehangen worden zodat het niet opvalt dat er iets gebeurd is. Sommige gemeenten pakken dit aan door contracten af te sluiten met bebloemingsfirma’s die bij elke verzorging van de bloembakken een aantal volgroeide reservebakken bijhebben om beschadigde bloembakken onmiddellijk en in het geheel te vervangen.

Voorbeeld 5: Als vandalen veel moeite moeten doen om iets te vernielen raken ze ontmoedigd. Dit kan bvb. door het maken van verticale tuinen tegen gebouwen zodat  vandalen er gewoonweg niet aankunnen. Zulke verticale tuinen waren eerder al te zien in Brussel maar ook Hasselt heeft er nu twee in het centrum boven de In/Uit in de Lombaardstraat.

 

Voor meer info:

Peter Vandyck

0496/41 49 32