Student Personeel Alumni Werkveld International Vacatures

ZoekenRSSactuele pagina downloaden als PDF
PHL "Gamen maakt niet dommer!"
31/1/2011

Uit een onderzoek van Michigan State University dat onlangs werd gepubliceerd, bleek dat door het spelen van games, mensen “niet dikker, maar wel dommer” worden. "Niet waar", zeggen onderzoekers van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), ook wel bekend als de “hogeschool met de laptop”. Aan de PHL wordt reeds jaren onderzoek verricht naar de onderwijsmatige inzetbaarheid van games.

“Games kunnen een erg positief effect hebben op leerresultaten bij kinderen”, stelt Wouter Hustinx, coördinator van de expertisecel 'ICTO', dat staat voor “ICT-integratie in het onderwijs”. De PHL is momenteel betrokken in verschillende onderzoeksprojecten rond de inzet van videogames in de klas.

Hustinx: “‘Serious games’, zo worden videogames genoemd die een doelgerichte ontwikkeling van bepaalde kenniselementen en vaardigheden beogen. Wij werken momenteel aan de realisatie van een dergelijk videospel dat handelt over mijnerfgoed; ‘Maximine’ wil leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs laten kennismaken met het mijnverleden van Limburg."

"De ontwikkeling van deze game leert ons dat positieve resultaten wel degelijk mogelijk zijn omdat we gebruik maken van een medium dat erg nauw aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Ook de speluitdaging is mee verantwoordelijk voor de positief effecten.”

Didactiek

”Een belangrijke voorwaarde voor een kwalitatieve inzet van games in het onderwijs is dat er een didactische bundel voor leraren beschikbaar is. Deze bundel bevat uitleg over het spel met mogelijke verwerkingsvragen voor leerlingen, lesdoelstellingen, raakvlakken met andere vakken, enzovoort. Een andere voorwaarde is dat de leraar het spel van tevoren gespeeld en geanalyseerd heeft. Inzake het ontwikkelen van zulke didactische bundels is wel nog een aanzienlijke weg af te leggen”, aldus nog pedagoog Hustinx.